Josef Řezníček

* 17.11.1906 Jihlava (okres Jihlava) – † 19.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 19. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Jihlava, Leupoldgasse 18 (rodný dům),
Olomouc-Hodolany, Mačákova 7


vzdělání

gymnázium v Jihlavě


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí okupace v budově gymnázia v Jihlavě a na pamětní desce obětí okupace v Olomouci-Hodolanech


zaměstnání

šéfredaktor


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna 20. 6. 1942osoby

Vladimír Šural
spolupráce v odboji


partneři

Marie Řezníčková (Navrátilová)
sňatek: 11. 8. 1934, Praha -Podskalíudálosti

20. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 19. 6. 1942
v úmrtním protokolu uveden pod číslem 2420d
19. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 19. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 04. 05. 2020