Rudolf Horník

* 26.4.1894 Olomouc-Hodolany (okres Olomouc) – † 19.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

stanným soudem v Brně odsouzen 19. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Olomouc-Hodolany, Dorfgasse 5


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí druhé světové války v Olomouci-Hodolanech a na pamětní desce obětí okupace z řad zaměstnanců železnice na nádraží v Olomouci


zaměstnání

staniční manipulant v Hodolanech


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna 22. 6. 1942, příjmení uvádíme v podobě z matriky zemřelých (-Menš)události

20. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 19. 6. 1942
v úmrtním protokolu uveden pod číslem 2420h
19. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pátek 19. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 03. 03. 2020