Karel starší ze Žerotína

* 15.9.1564 Brandýs nad Orlicí – † 9.10.1636 Přerov


významný politik evropského formátu, majitel rozsáhlého panství


šlechtický predikát

ze Žerotína


národnost

česká


zajímavé okolnosti

Ovládal češtinu, latinu, francouzštinu a italštinu a byl znám jako jeden z mála moravských a českých politiků v Evropě. V roce 1591 se účastnil bojů ve Francii na straně hugenotů.
Podporoval českobratrské školy na Moravě a poskytoval azyl nekatolickým kněžím, např. i J. A. Komenskému. Neúčastnil se českého stavovského povstání proti Habsburkům (1618–1620), proto nebyl po Bílé hoře jako nekatolík pronásledován. Přesto s ostatními nekatolíky dobrovolně emigroval v roce 1627 do Vratislavi, ale až do své smrti navštěvoval občas své statky na Moravě.


místo pobytu

Náměšť nad Oslavou, Přerov, Rosice, Brandýs, Brno, Přerov


studia

bratrská škola v Ivančicích,
studia na evangelických školách ve Štrasburku a Basileji,
studijní cesty po západní Evropě


dílo

Rozsáhlá korespondence vydaná Fr. Dvorským, Dopisy Karla st. ze Žerotína (1591–1610), Český Archiv XXVII, Praha 1904.


profese a postavení

majitel panství a politik,
člen zemského soudu na Moravě (1594–1602),
zemský hejtman moravský (16. 6. 1608 – 26. 2. 1615)

osoby

Zikmund II. z Dietrichštejna
protistrana v soudním sporu
osoba na objektech

Karel starší ze Žerotína
busta: Dominikánské náměstí 1/02


události

18. 10. 1936
Slavnostní odhalení busty Karla staršího ze Žerotína
jemu odhalena busta
30. 9. 1613
Vyjádření Karla st. ze Žerotína k obvinění Ondřeje ml. Z Puchhaimu
zemský hejtman
30. 9. 1613
Zákaz konání kázání v domě pana Ondřeje ml. z Puchhaimu
zemský hejtman
30. 4. 1613
Omezení náboženských svobod
hejtman Markrabství moravského
29. 10. 1612
Převody svobod z Pernštejnského domu
moravský hejtman


Fl


Aktualizováno: 27. 10. 2019