Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Kocí

  Podplukovník in memoriam Antonín Kocí


  • * 6.6.1899 Pstruží, okr. Frýdek-Místek – † 22.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Brno, Merhautova 5


  • vzdělání

   české reálné gymnázium v Místku (nedokončil, protože 15. 2. 1917 byl odveden jako jednoroční dobrovolník do rakousko-uherské armády),
   Vojenská akademie v Hranicích na Moravě

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam (1945)

  • jiné pocty

   podplukovník generálního štábu in memoriam (1946),
   jeho jméno uvedeno na pomníku obětí obou světových válek v obci Pstruží, okr. Frýdek-Místek, dále na pomníku obětí 2. světové války na hřbitově ve Frýdlantu nad Ostravicí (mylně napsáno místo úmrtí v Osvětimi -Menš)


  • zaměstnání

   voják z povolání,
   vrchní administrativní komisař ZNV v Brně (od 1. 7. 1939)


  • poznámky

   Za první světové války nastoupil 10. 3. 1917 prezenční službu u domobraneckého pluku č. 31 se sídlem v posádkách v Moravské Ostravě a Těšíně. Po absolvování výcviku odeslán do školy pro důstojníky pěchoty v záloze v Jablonci nad Nisou, kterou ukončil 15. 7. 1918.
   Po návratu k pluku odešel na italskou frontu, odkud se 30. 10. 1918 vrátil na Moravu. Vojenská kariéra je vylíčena v publikaci Stehlík - Lach. Posledním útvarem, kde sloužil až do likvidace čs. branných sil, bylo velitelství 8. divize. Odtud přešel do civilního zaměstnání na ZNV v Brně. Již na jaře 1939 se zapojil do odboje v  ON, později v PVVZ.
   Gestapem zatčen 9. 10. 1941 ve svém úřadu. Vězněn v Brně v Kounicových kolejích, prodělal tvrdé výslechy, ale nikoho ze svých spolupracovníků neprozradil. V době druhého stanného práva byl 22. 6. 1942 odsouzen stanným soudem k trestu smrti a rozsudek byl týž den vykonán. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 23. 6. 1942.
   (Za upřesňující informace děkujeme panu Emilovi Komjatimu.)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Rudolf Milata
   švagr


  • partneři

   Julie Kocí


  • děti

   Yvetta Kocí


  • rodiče

   Antonín Kocí
   Matylda Kocí (Schindlerová)


  • sourozenci

   Jaroslav Kocí
   Vilemína Milatová (Kocí)


  • ulice

   Merhautova
   bydliště (tehdy Drtinova)


  • události

   23. 6. 1942
   Zápis popravených v Brně 22. 6. 1942
   v protokolu uveden pod číslem 2458/g
   22. 6. 1942
   Popravy ve druhém stanném právu v Brně (pondělí 22. června)
   jeden z popravených


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 09. 12. 2018