Internetová encyklopedie dějin města Brna

Ruth Beate Eis-Steffan

  Ruth Beate Eis-Steffan


  • * 19.6.1909 Jaffa (Palestina)


  • spisovatelka


  • rodné jméno

   Steffan

  • národnost

   německá


  • zajímavé okolnosti

   Do roku 1915 pobývala celá rodina v Palestině, po příchodu anglo-indických vojsk byli přinuceni k útěku (otec na začátku války nastoupil na ruskou frontu).
   Rodina pak během odjezdu do Janova byla internována do Itálie, odkud pak díky dobrým vztahům se švýcarskými diplomatickými službami odcestovali nejdříve do Švýcarska a poté celá rodina odjela na severní Moravu (do Derflíku, rodného místa otce). V září 1937 se s manželem a synem přestěhovali do Liberce.


  • vzdělání

   obecná škola v Derflíku,
   reálné gymnázium v Moravské Třebové a Brně (1927 maturita),
   německá univerzita v Praze - obor germanistika a romanistika (1933 promoce)

  • jiné pocty

   v roce 1936 obdržela literární cenu "země Moravy"


  • dílo

   zobrazit Už jako šestnáctileté ji vycházely básničky v německých novinách. Později její básně ale i próza byly vydávány v nejrůznějších novinách jako byly "Deutschen Heimat", "Ackermann aus Böhmen", "Sudetendeutsche Monatshefte", "Frauenkultur" nebo "Getreuen Eckart".
   Spolupracovala na lyrické antologii Paula Huffareka, na antologii "Wir tragen ein Licht, München 1934" od Herberta Enfarze.

   Poezie:
   - Tu mir nun auf, Karlovy Vary-Drahovice, 1935 (sbírka básní)
   - Meinem Kinde, báseň
   - Heimkehr, báseň
   - Dem Führer, báseň.

   Dramatická tvorba:
   - Baldurs Tod
   - Nordland, tragédie.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Zwei Brünner Dichterinnen"
   "Národní výbor města Brna - Kartotéka domovského práva, Brno 1850–1948"


  • partneři

   Gerhard Eis


  • děti

   Helko Eis


  • rodiče

   Viktorie Steffan (Hardegg)
   Vilém Karel Steffan


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 15. 06. 2017