Alžběta Fikrová

* 24.4.1902 Petropavlovsk (Rusko) – † 27.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


rodné jméno

Lidovská


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

stanným soudem v Brně odsouzena 27. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popravena


bydliště

Moravská Ostrava, Před nádražím 29


zaměstnání

v domácnosti


poznámky

zpopelněna v Krematoriu města Brna 29. 6. 1942; podobu příjmení volíme podle matriky zemřelých (-Menš)události

29. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 27. a 28. 6. 1942
v protokolu uvedena pod číslem 2523/c
27. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (sobota 27. června)
jedna z popravených


Menš


Aktualizováno: 15. 02. 2020