Elizabeth Czech

* 8.3.1886 Brno


válka a odboj 1938–1945; holocaust (přežila)


rodné jméno

Kafka


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno, Cihlářská 1a


zaměstnání

v domácnosti


poznámky

deportována z Brna dne 23. 3. 1942 transportem Ad-731 do Terezína, zde vězněna mezi tzv. „prominenty“, kategorie B, a dožila se konce okupacepartneři

Ludwig Czech
sňatek: 21. 10. 1906, Brno (městská rada)
ulice

Cihlářská
bydliště doložené v roce 1946


události

23. 3. 1942
Transport židovských občanů z Brna s označením "Ad"
v transportu měla číslo 731


Fl, Menš, Jord


Aktualizováno: 09. 09. 2019