Jaroslav Koudela

* 8.4.1897 Bohdalov (okres Žďár nad Sázavou) – † 28.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Bohdalov čp. 19 (rodný dům),
Brno, Teichgasse - Na rybníčku 4


vzdělání

obchodní akademie v Brně


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam


zaměstnání

železnice (vrchní inspektor II. třídy, účtárna)


poznámky

V rakousko-uherské armádě vojín 17. praporu polních myslivců. Zajat: 4. 5. 1916, Dobronoc. Přihlášení do legií: Podolská gubernie, Romanovka. Do čs. legie v Rusku zařazen 13. 10. 1917, 1. dělostřelecká brigáda, vojín. Konec v legiích 17. 3. 1921, poslední útvar: 1. lehký dělostřelecký pluk, poslední hodnost: četař. Demobilizován.
Zapojen do odbojové organizace Obrana národa (sabotáže na železnici).
V době úmrtí byl ženatý. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 29. 6. 1942.ulice

Teichgasse - Na rybníčku
bydliště v době úmrtí (dnes Rybníček)


osoba na objektech

oběti okupace
pamětní deska: Kounicova 26/01


události

29. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 27. a 28. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2523/r
28. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (neděle 28. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 14. 11. 2015