prof. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., dr. h. c.

* 20.11.1947 Olomouc


světově uznávaný chemik a farmakolog; čestný doktor Masarykovy univerzity


vzdělání

1966–1972 Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci (1974 titul RNDr., 1984 CSc., 1994 docent pro obor chemie, 1995 DrSc., 2003 jmenován profesorem)


čestný doktorát

Masarykova univerzita v Brně (12. 4. 2007),
Palackého univerzita v Olomouci (4. 5. 2011)


zaměstnání

1971–1990 Katedra hygieny a epidemiologie LF UP,
1990–1997 a 1998–2001, od roku 2002 Medical Faculty of Hebrew University, Jerusalem,
1997–1998 a 2001–2002 National Institutes of Health, Bethesda


odborné a zájmové organizace

Česká chemická společnost,
International Cannabinoid research SocietyKal


Aktualizováno: 21. 10. 2022