Emil Hladík

* 15.10.1902 Starý Telečkov (dnes obce Pavlov, okres Žďár nad Sázavou) – † 30.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Odsouzen stanným soudem v Brně 30. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro porušení nařízení říšského protektora o držení zbraní k trestu smrti a zabavení veškerého majetku.
Spolu s ním odsouzeni k trestu smrti také František Cejpek (zde chybně Čejpek), Emilie Goldmannová, Alois Králíček, Marie Králíčková a Josef Krupař.


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Starý Telečkov čp. 4 (rodný dům),
Dolní Bory čp. 36 (dnes obce Bory, okres Žďár nad Sázavou)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku padlých, popravených a umučených lesníků v době naší nesvobody za německé okupace 1939 až 1945, který byl odhalen 26. 10. 1946 péčí Vysoké školy zemědělské v Brně, dále na pomníku obětí 2. světové války v obci Dolní Bory


zaměstnání

stolař ve Starém Telečkově (doloženo v roce 1927),
lesní hajný


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna 1. 7. 1942osoby

František Cejpek
společně souzeni a popraveni Emilie Goldmannová
společně souzeni a popraveni Alois Králíček
společně souzeni a popraveni Marie Králíčková
společně souzeni a popraveni Josef Krupař
společně souzeni a popraveni


partneři

Anežka Hladíková (Drápelová)
sňatek: 25. 1. 1927, Pavlovudálosti

1. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 30. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2557/g
30. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 30. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 22. 05. 2021