Petr Přichystal

* 19.6.1889 Hartinkov (okres Svitavy) – † 30.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 30. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


bydliště

Olomouc, Neuenweltgasse 71


jiné pocty

uveden na pamětní desce v Olomouci, Přichystalova ulice


zaměstnání

policejní inspektor


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna 1. 7. 1942osoby

František Smékal
společně souzeni a popraveni


události

1. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 30. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2557/p
30. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 30. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 09. 04. 2020