Anežka Cejpková

* 18.9.1924 Kamenice u Jihlavy (okres Jihlava) – † 30.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR


zajímavé okolnosti

Odsouzení mladistvých, tj. osob, které v době činu nebo odsouzení nedovršily 18 let, odporovalo platným německým zákonům. Podle § 9 zákona o soudnictví nad mládeží ze 16. února 1923 nemohl být mladistvému uložen trest smrti ani trest doživotní káznice.


příčina úmrtí

popravena


bydliště

Kamenice čp. 267


jiné pocty

v Kamenici u Jihlavy na náměstí je uvedeno jeho jméno na pomníku obětí druhé světové války a na pamětní desce v tamním kostele


zaměstnání

v domácnosti


poznámky

zatčena 24. 6. 1942 v souvislosti s ukrýváním MUDr. Rudolfa Goldmanna, zpopelněna v Krematoriu města Brna 1. 7. 1942

události

1. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 30. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2557/t


Menš, Kopin


Aktualizováno: 09. 05. 2021