Josef Špalek

* 28.6.1898 Chvalkovice (okres Olomouc) – † 30.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 30. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Olomouc-Chvalkovice, Na příkopech 66


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno v sokolovně ve Chvalkovicích


zaměstnání

kancelářský sluha


odborné a zájmové organizace

Sokol


poznámky

zpopelněn v Krematoriu města Brna 1. 7. 1942, číslo kremace 3101události

1. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 30. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2557/z
30. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 30. června)
jeden z popravenýchMenš


Aktualizováno: 11. 08. 2023