Josef Koláček

* 2.6.1905 Slavíč (dnes města Hranice, okres Přerov) – † 30.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 30. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Olomouc, Kemenovičova 24


vzdělání

vojenská akademie


jiné pocty

pomník v areálu Fakultní nemocnice v Olomouci,
jeho jméno je uvedeno v památníku v Hrabyni (s nepřesnými životopisnými údaji)


zaměstnání

voják z povolán (kapitán dělostřelectva,
aktuárský tajemník, dopisovatel Památkového úřadu v Brně


odborné a zájmové organizace

Sokol Olomouc (jezdecký oddíl)


poznámky

Jako důstojník československé armády byl kapitánem dělostřeleckého pluku 152. Po likvidaci čs. armády byl přidělen jako úředník Památkového úřadu v Brně (odbočka v Olomouci).
Do odboje se zapojil již v roce 1939 v Obraně národa, podílel se na vytváření organizační struktury, rozšiřování ilegálního tisku, získávání zpravodajských informací. Spolupracoval s Bohuslavem Všetičkou a Václavem Ždímalem, od roku 1941 měl napojení do Prahy, kam dodával především informace zpravodajského charakteru.
Gestapem zatčen 23. 3. 1942 přímo v úřadě v Olomouci, dne 29. 6. 1942 převezen do Brna a následující den odsouzen stanným soudem k trestu smrti, který byl vykonán týž den. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 2. 7. 1942, číslo kremace 6103.

K 70. výročí popravy kapitána Josefa Koláčka pomník v areálu Fakultní nemocnice v Olomouci upravili a památku uctili kyticí dne 20. 7. 2012 členové Klubu českého pohraničí Olomouc. Informace a fotografie pro naši encyklopedii poskytla paní Adéla Valentová; děkujeme.


obrazy


osoby

František Smékal
společně souzeni a popraveni Bohuslav Dimitrij Všetička
spolupráce v odboji Václav Ždímal
spolupráce v odboji
události

1. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 30. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2557/a 2
30. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 30. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 28. 10. 2022