Josef Koláček

* 2.6.1905 Slavíč (okres Přerov) – † 30.6.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 30. 6. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Olomouc, Kemenovičova 24


jiné pocty

pomník v areálu Fakultní nemocnice v Olomouci


zaměstnání

voják z povolán (kapitán), po likvidaci čs. armády úředník


poznámky

O odbojové činnosti Josefa Koláčka zatím nemáme podrobnější informace, důvodem popravy bylo poskytnutí pomoci policejně nehlášené osobě. Z údaje na pomníku v areálu Fakultní nemocnice Olomouc soudíme, že byl vojákem z povolání, po likvidaci čs. armády v roce 1939 získal místo úředníka v olomoucké nemocnici (-Menš). Zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 1. 7. 1942.
Osud jeho dcerky, kterou po smrti manželky vychovával sám, literárně zpracoval František Křelina v románu „Můj otec kapitán“, který vyšel v roce 1947 a nově v roce 2001. (Za informaci děkujeme paní Adéle Valentové, která se spolu s přáteli také zasloužila o důstojnou obnovu pomníku v parku Fakultní nemocnice v Olomouci.)
osoby

František Křelina
Fr. Křelina zpracoval literárně osud J. Koláčka František Smékal
společně souzeni a popraveni


události

1. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 30. 6. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2557/a 2
30. 6. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (úterý 30. června)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 09. 04. 2020