Josef Pospíšil

* 10.6.1898 Staré Hradiště (okres Pardubice) – † 1.7.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 1. 7. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Žďírec,
Koryčany čp. 69


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí světových válek v Koryčanech, na pamětní desce příslušníků četnictva, kteří zahynuli v letech 1918–1945, v Čelechovicích na Hané


zaměstnání

vrchní četnický strážmistr (velitel stanice Koryčany)


poznámky

V rakousko-uherské armádě svobodník 21. pěšího pluku.
Zajat: 24. 5. 1917, Hudilog. Do čs. legie v Itálii zařazen 15. 5. 1918, 34. pěší pluk, svobodník. Konec v legiích 6. 10. 1922, poslední útvar: 34. pěší pluk, poslední hodnost: desátník. Demobilizován.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna 2. 7. 1942.osoby

Oldřich Pechal
J. Pospíšil poskytl pomoc O. Pechaloviudálosti

2. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 1. 7. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2565/a
1. 7. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (středa 1. července)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 06. 10. 2021