Karel Weizenbauer

* 30.1.1894 Kyjov (okres Hodonín) – † 1.7.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

stanným soudem v Brně odsouzen 1. 7. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Kyjov čp. 34 (rodný dům), později čp. 840


zaměstnání

správce skladu


odborné a zájmové organizace

Sokol Kyjov


poznámky

člen Obrany národa na Kyjovsku, spolupracovník Oldřicha Pechala, velitele desantu ZINC, zatčen v souvislosti s likvidací podpůrné sítě skupiny ZINC, zpopelněn v Krematoriu města Brna 3. 7. 1942
události

2. 7. 1942
Zápis popravených v Brně 1. 7. 1942
v protokolu uveden pod číslem 2565/d
1. 7. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (středa 1. července)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 05. 03. 2020