Internetová encyklopedie dějin města Brna

Vincenc Šťastný

  Vincenc Šťastný


  • * 20.1.1885 Brno-Bystrc – † 26.1.1971 Brno-Tuřany


  • hudební skladatel, klavírní virtuos a pedagog


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Spolupracoval s mnoha umělci, doprovázel světoznámého houslistu Vášu Příhodu. Koncertoval s českým barytonistou Ladislavem Němečkem i s pěvkyní Marií Nussbaumovou-Fialovou.


  • bydliště

   Bystrc čp. 5 (rodný dům),
   Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 3


  • vzdělání

   1901–1905 učitelský ústav v Brně,
   klavír studoval u Marie Kuhlové, varhany u Maxe Koblížka,
   varhanická škola Leoše Janáčka v Brně (za studijní rok 1909–1910 zvládl celé tři ročníky)


  • dílo

   zobrazit Šťastného hudební tvorba zahrnuje více jak 250 skladeb, např. klavírních (Preludia pro klavír, Tři etudy pro klavír, Tři koncertní polky pro klavír, Fantasie F-moll) i varhanních, komorních, orchestrálních, ale i pro pěvecké sbory (Variace na středočeský chorál, Slavnostní pochod, Vánoční zpěvy, Smíšené sbory příležitostné, Vítězný pochod mládeže).
   S velkou chutí se věnoval harmonizaci lidových písní z Moravy, Čech, Slovenska, Ruska, Chorvatska, Slovinska a od Lužických Srbů, bylo jich na 1 200.

   Výběr z díla:
   - 30 národních písní z Brna a okolí, Olomouc 1956.
   - Pastorella.
   - Vánoční ukolébavka: pro soprán, flétnu a varhany, Tuřany 1950.
   - Selanka pro lesní roh a klavír, Tuřany 1956.
   - Zastaveníčko pro lesní roh a klavír, Tuřany 1955.


  • zaměstnání

   učitel (18. 1. 1915) a později i ředitel na škole v Tuřanech (1915–1950) - Leoš Janáček mu nabídl místo pedagoga na varhanické škole v Brně, Vincenc Šťastný se však rozhodl pro dráhu učitele v Tuřanech


  • poznámky

   Spolu s manželkou se V. Šťastný detailně věnovali tuřanskému folklóru a hudební tradici, vydali tak sbírku stovek lidových písní z Tuřan.
   Vincenc Šťastný byl jedním z prvních pianistů brněnského rozhlasu, v červenci 1907 uvedl premiéru Janáčkovy Romance pro housle a klavír spolu s houslistou Rudolfem Hájkem.
   Jako klavírní virtuos spolupracoval s Brněnským kvartetem na výchovných koncertech v Besedním domě v Brně. Vincenc sám pak pořádal výchovné koncerty pro řadu národních škol.


  • obrazy

   img6954.jpg img6955.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Odešla Bohuslava Šťastná"
   "Matriky, Brno - sv. Tomáš. Oddaní 1909–1913"
   "Vincenc Šťastný (20. 1. 1885 Bystrc–26. 1. 1971 Tuřany) "
   "Městská část Brno Tuřany. Z dějin Brněnských Ivanovic, Dvorsk, Holásek a Tuřan"
   "Národní výbor města Brna - Kartotéka domovského práva, Brno 1850–1948"


  • osoby

   Leoš Janáček
   uvedena jeho premiéra Romance pro housle


  • partneři

   Marie Šťastná (Havelková)
   sňatek: 11. 9. 1911, Brno (kostel sv. Tomáše)


  • děti

   Čestmír Šťastný
   Vladimír Šťastný
   Bohuslava Šťastná (Šťastná)


  • rodiče

   Josefa Šťastná (Kreutzwieserová)
   Vojtěch Šťastný


  • sourozenci

   Bohumil Šťastný


  • ulice

   Tuřanské náměstí
   bydliště doložené v roce 1911 (tehdy Tuřany čp. 88)


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 17461, Matrika narozených Brno-Bystrc, sv. Janů 1880–1908, s. 51 (Bystrc). matriční záznam - O
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 17035, Matrika oddaných Brno - sv. Tomáš 1909–1913, s. 341.


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 05. 01. 2019

Vincenc Šťastný. AMB foto, XVIIIa 817.