Ing. Hugo Vavrečka

* 22.2.1880 Ostrava – † 9.8.1952 Brno, zemská nemocnice


diplomat, politik, novinář, jedna z vedoucích osobností Baťových závodů ve Zlíně


pseudonym

Hugo Vavris


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

dědeček Václava Havla


bydliště

Brno, Eichhorngasse 75


vzdělání

německá technika v Brně (absolvoval v roce 1904)


dílo

František Lelíček ve službách Sherlocka Holmese (1908, pseud. Hugo Vavris).


zaměstnání

redaktor (doloženo v roce 1910)


politická orientace

Lidovo-pokroková strana moravská


hrob

Praha 10-Vinohrady, Vinohradský hřbitov, arkáda - sever


poznámky

Vojenskou službu vykonal u válečného námořnictva v Terstu. Poté působil v Brně, krátce jako učitel na české technice a na státní průmyslové škole. Od roku 1906 jako redaktor Lidových novin, se specializací na oblast národohospodářství. V letech 1912–1913 pracoval jako válečný zpravodaj na Balkáně.
Za první světové války sloužil na námořním velitelství v Terstu, v roce 1916 navázal kontakt s vídeňskou pobočkou Maffie.
V říjnu 1918 organizoval v Terstu čs. vojenský oddíl, v listopadu a prosinci 1918 byl velitelem tamního čs. vojenského oddělení, které se podílelo na přepravě čs. legionářů do vlasti.
V lednu 1919 odjezd s čs. delegací na mírovou konferenci v Paříži jako expert na otázky dopravní a hospodářské (po návratu krátce opět redaktor Lidových novin). Poté diplomatická služba: Hamburk (květen 1920 – červenec 1922 generální konzul, současně zpočátku správce čs. svobodných přístavů v oblasti Hamburku a ve Štětíně), Budapešť (v létě 1922 jmenován prvním čs. vyslancem), Vídeň (od května 1926, na funkci rezignoval na jaře 1932), propuštěn z diplomatických služeb.
V červnu 1932 se stal ředitelem pro zahraniční styky Baťových závodů ve Zlíně. Od 16. do 22. 9. 1938 byl ministrem propagandy v Hodžově vládě, v úřednických vládách J. Syrového ministr bez portfeje (22. 9. – 1. 12. 1938).
Za okupace finančně podporoval domácí odboj. Měl široký kulturní rozhled, sbíral holíčskou a habánskou keramiku, psal povídky.
osoby

Václav Havel
vnuk Josef Kolbinger
J. Kolbinger byl svědkem při sňatku H. Vavrečky Jaroslav Stránský
J. Stránský byl svědkem při sňatku H. Vavrečky


partneři

Josefa Vavrečková (Kolbingerová)
sňatek: 21. 10. 1910, Brno (městská rada)ulice

Pekařská
číslo 53, místo úmrtí v zemské nemocnici Eichhorngasse
bydliště doložené v roce 1910 (dnes Veveří)


Menš


Aktualizováno: 04. 01. 2020