JUDr. Richard Mácha

* 6.9.1913 Klenčí (okres Domažlice) – † 6.4.1944 Praha, Pankrác


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V Mikulově byl členem RW (Republikánská obrana), obranné organizace původně jen německé sociální demokracie v ČSR. Na Mikulovsku se po květnu 1938 zapojili její členové do obrany republiky, po obsazení pohraničí německou armádou se spolu s československými vojáky stáhli do vnitrozemí.


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Mikulov, Příční 7 (doloženo v roce 1937),
Brno, Plotní 2


vzdělání

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1938 titul JUDr.)


jiné pocty

Máchovo jméno je uvedeno na pamětní desce bývalého městského národního výboru v Mikulově a na pomníku obětí okupace v parku v témže městě


zaměstnání

úředník právního oddělení pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurta


poznámky

Poprvé zatčen v říjnu 1939 v souvislosti se zatčením Stanislava Živného, po týdnu propuštěn.
Opětovně zatčen 25. 9. 1942 přímo ve své kanceláři, po zatčení Živného 6. 9. 1942. Stanislav Živný se totiž v době, kdy žil v ilegalitě, chtěl pokusit o odchod do zahraničí. Obrátil se prostřednictvím své známé na Máchu se žádostí, aby mu opatřil potraviny a nové doklady totožnosti. Obstarat doklady nebylo v možnostech Máchy, ale nosil Živnému do úkrytu na brněnské přehradě potraviny, zajišťoval spojení s ilegálními pracovníky, později mu doručil i balíček s pistolí. Jejich společným přítelem byl továrník Alois Králík, který Živnému vypomohl větší částkou peněz.

Richard Mácha byl vězněn v Brně v Kounicových kolejích, jeho manželka dlouho nevěděla, kde se nachází. Pak mu směla přinést čisté prádlo, krátký rozhovor jí byl povolen těsně před vánočními svátky roku 1942. Asi v únoru 1943 byl Mácha převezen do Breslau, později znovu vrácen do Brna. Zde byl spolu s dalšími šesti osobami souzen pro přechovávání osob, zbraní a ilegální činnost a dne 18. 6. 1943 odsouzen k smrti u II. komory Zvláštního soudu při německém Zemském soudu v Brně k trestu smrti.
Stejný trest byl vynesen nad Aloisem Králíkem a Aloisem Hlavičkou (ten později dosáhl obnovení procesu a 12. 1. 1944 mu byl trest změněn na 5 let káznice), dalším z osob, které se podílely na pomoci Živnému.
Na Pankráci, kam byl Mácha převezen k výkonu trestu, postupně prošel celami číslo 41, 46 a 35. Spoluvězni jej ve svých vzpomínkách charakterizovali jako „věčného snílka a sluníčko Pankráce“.
V publikaci Stanislava Motla jsou uveřejněny unikátní motáky, ale i stránky ilegálního časopisu „Sekyrář“, který „vycházel“ na Pankráci z cely č. 41, a který „Řídí redakční rada a koho napadne“. Stanislav Motl nazývá ve své knize kapitoly, které se týkaly Richarda Máchy, „Novinářem na prahu smrti“.
JUDr. Richard Mácha uměl dokonale německy, učil se i rusky, byl velkým sportovcem (trampování, cyklistika, plavání), vedl skautský oddíl, zpíval a hrál na kytaru.
osoby

Alois Králík
spolupracovníci v odboji, společně odsouzeni a popraveni Stanislav Živný
spolužák, přítel


partneři


ulice

Plotní
bydliště od roku 1939


související odkazy

Menš, Kopin


Aktualizováno: 16. 01. 2019