Antonín (Anton) Pilgram

* kolem 1460 pravděpodobně Brno – † před 1516 Vídeň


architekt, stavitel, sochař, kameník


národnost

německá


zajímavé okolnosti

Pozdně gotický portál Staré radnice patří k nejcennějším památkám města Brna - vypráví se, že mistr Pilgram se rozhněval na městskou radu za to, že mu nezaplatila dohodnutou sumu za práci, a nechal prostřední věžičku (právě nad sochou Spravedlnosti) zkřivenou - jde však jen o bizarní hříčku pozdní gotiky.


dílo

zobrazit


zaměstnání

vyučil se patrně ve Vídni, praxí prošel v Německu,
pracoval např. v Heilbronnu, Rottweilu, Ohringenu,
kolem roku 1500 se vrátil do Brna, kde se stal vedoucím kamenické huti při kostele sv. Jakuba,
roku 1511 převzal vedení huti u sv. Štěpána ve Vídnipojmenované ulice

- Pilgramova (Brno-město)stavby

Stará radnice
Radnická 8/368
autor portálu Staré radnice


Opl


Aktualizováno: 18. 07. 2017