PhDr. Maxmilián Kolaja

* 23.5.1883 Vlkoš u Kyjova (okres Hodonín) – † 10.10.1966 Letovice (okres Blansko)


středoškolský profesor, první lektor polštiny a jeden ze zakladatelů polonistiky na brněnské filozofické fakultě; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


nej...

Československo: autor první učebnice polštiny pro Čechy


zajímavé okolnosti

V roce 1921 byl vyslán ministerstvem školství na Volyň k vyhledání a návštěvě tamních českých škol. V roce 1925 se podílel na založení Československo-polského klubu v Brně, v jehož čele stál až do roku 1952, kdy byl spolek rozpuštěn.


bydliště

Vlkoš čp. 99 (rodný dům),
Brno:
- Gomperzova (Gomperzgasse) 4
- Stojanova 6


vzdělání

gymnázium v Kyjově,
1906–1910 studoval češtinu a němčinu, polštinu a ruštinu na pražské univerzitě (v roce 1934 získal titul PhDr. na FF MU)


vyznamenání a pocty

řád Polonia restituta (1929) - po událostech na Těšínsku v roce 1938 ho vrátil,
Zlatý záslužný kříž


dílo

- Nářečí vlkošské (1935 - jeho disertační práce)
- Nářečí na Kyjovsku a Ždánsku (Kyjov 1934)
- Mluvnice a učebnice jazyka polského (Praha 1947) - první učebnice polštiny pro Čechy


zaměstnání

1910–1915 vyučoval na reálném gymnáziu v Moravské Ostravě a v Brně,
1918–1948 Státní průmyslová škole v Brně,
1923–1955 lektor polštiny na FF MU


odborné a zájmové organizace

akademický klub Mojmír v Kyjově (předseda),
akademický odbor Československé jednoty v Praze (předseda),
Kroužek českých slavistů a Kroužek českých germanistů na univerzitě v Praze (člen výboru),
Sokol Praha, Ostrava, Brno,
Klub za starou Prahu,
Pěvecký spolek Hlahol, Opus,
Spolek českých profesorů odborných v Brně,
Moravské kolo spisovatelů,
Matice školská,
Družstvo Národního divadla v Brně,
Slovácký krúžek v Brně,
Výbor spolků slovanské vzájemnosti v Brně (předseda),
Společnost československo-polského přátelství


poznámky

Zatčen v akci Albrecht der Erste 1. září 1939, vězněn několik týdnů na brněnském Špilberku.
(Informace o M. Kolajovi pro naši encyklopedii poskytla 15. 5. 2009 jeho pravnučka Markéta Páralová Tardy, děkujeme.)
partneři

Valerie Kolajová (Eliášová)
sňatek: 1. 2. 1916, Újezd u Sokolnic
ulice

Stojanova
bydliště Gomperzova (Gomperzgasse)
bydliště doložené v roce 1934 (dnes Bezručova)


události

1. 9. 1939
Akce Albrecht der Erste v Brně
zatčený v Brně
11. 3. 1925
Založení Československo-polského klubu v Brně
jeden ze zakladatelů Československo-polského klubu v Brně


související odkazy

Kal


Aktualizováno: 07. 11. 2020