Internetová encyklopedie dějin Brna

Maxmilián Kolaja

  PhDr. Maxmilián Kolaja


  • * 23.5.1883 Vlkoš u Kyjova – † 10.10.1966 Letovice


  • středoškolský profesor, první lektor polštiny a jeden ze zakladatelů polonistiky na brněnské filozofické fakultě; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • nej...

   Československo: autor první učebnice polštiny pro Čechy

  • zajímavé okolnosti

   V roce 1921 byl vyslán ministerstvem školství na Volyň k vyhledání a návštěvě tamních českých škol. V roce 1925 se podílel na založení Československo-polského klubu v Brně, v jehož čele stál až do roku 1952, kdy byl spolek rozpuštěn.


  • bydliště

   Brno:
   - Mahenova 4
   - Stojanova


  • vzdělání

   gymnázium v Kyjově,
   1906–1910 studoval češtinu a němčinu, polštinu a ruštinu na pražské univerzitě (v roce 1934 získal titul PhDr. na FF MU)

  • vyznamenání a pocty

   řád Polonia restituta (1929) - po událostech na Těšínsku v roce 1938 ho vrátil,
   Zlatý záslužný kříž


  • dílo

   - Nářečí vlkošské (1935 - jeho disertační práce)
   - Nářečí na Kyjovsku a Ždánsku (Kyjov 1934)
   - Mluvnice a učebnice jazyka polského (Praha 1947) - první učebnice polštiny pro Čechy


  • zaměstnání

   1910–1915 vyučoval na reálném gymnáziu v Moravské Ostravě a v Brně,
   1918–1948 Státní průmyslová škole v Brně,
   1923–1955 lektor polštiny na FF MU

  • odborné a zájmové organizace

   akademický klub Mojmír v Kyjově (předseda),
   akademický odbor Československé jednoty v Praze (předseda),
   Kroužek českých slavistů a Kroužek českých germanistů na univerzitě v Praze (člen výboru),
   Sokol Praha, Ostrava, Brno,
   Klub za starou Prahu,
   Pěvecký spolek Hlahol, Opus,
   Spolek českých profesorů odborných v Brně,
   Moravské kolo spisovatelů,
   Matice školská,
   Družstvo Národního divadla v Brně,
   Slovácký krúžek v Brně,
   Výbor spolků slovanské vzájemnosti v Brně (předseda),
   Společnost československo-polského přátelství


  • poznámky

   Zatčen v akci Albrecht der Erste 1. září 1939, vězněn několik týdnů na brněnském Špilberku.
   (Informace o M. Kolajovi pro naši encyklopedii poskytla 15. 5. 2009 jeho pravnučka Markéta Páralová Tardy, děkujeme.)


  • obrazy

   img15207.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Valerie Kolajová (Eliášová)
   sňatek: 1. 2. 1916


  • děti

   Jiří (George) Kolaja
   Jitka Tardy (Kolajová)


  • ulice

   Stojanova
   bydliště Mahenova
   bydliště


  • události

   1. 9. 1939
   Akce Albrecht der Erste v Brně
   zatčený v Brně
   11. 3. 1925
   Založení Československo-polského klubu v Brně
   jeden ze zakladatelů Československo-polského klubu v Brně


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 19. 08. 2019

Maxmilián Kolaja. Fotografii poskytla paní Markéta Páralová Tardy, děkujeme.