Christian Carl André

* 20.3.1763 Hildburghausen – † 19.7.1831 Stuttgart


přírodovědec, organizátor vědeckého života na Moravě, jeden ze zakladatelů dnešního Moravského zemského muzea


šlechtický predikát

z Eisenachu


zajímavé okolnosti

v roce 1800 začal v Brně vydávat časopis Patriotisches Tageblatt, později časopis Hesperus a Nationalkalender


vzdělání

1779–1782 univerzita v Jeně (práva, pedagogika a hudba)


dílo

Zabýval se průzkumem Moravského krasu: napsal dva obsáhlé popisy Moravského krasu (1804, 1805), jako první pochopil podstatu hydrografického systému Moravského krasu a pokusil se podat vysvětlení vzniku jeskyň a závrtů.
Je autorem průvodce Moravským krasem.


zaměstnání

1798–1812 ředitel evangelické školy v Brně, pak odešel do služeb hraběte Salma, od roku 1821 ve Stuttgartu


odborné a zájmové organizace

Přátelé přírody a vlastivědy (1799),
první sekretář Společnosti pro podporu zemědělství, přírodovědy a vlastivědy


pojmenováno

ve vinařské šlechtitelské stanici Velké Pavlovice byla vyšlechtěna Ing. Jaroslavem Horákem (1922–1994) nová odrůda révy vinné a nazvána v roce 1980 jménem André (kříženec Frankovky a Svatovavřineckého)
osoby

Jan Nepomuk Mitrovský
přítel, z jeho podnětu přišel André v roce 1798 do Brna Hugo František Salm-Reifferscheidt
spolupracovník Carl August Zeller
Christian Carl André mu nabídl působení v Brně


osoba na objektech

Ch. C. André
pamětní deska: Zelný trh 8/04


události

24. 3. 1818
Oznámení o založení Františkova muzea
přírodovědec a jeden ze zakladatelů muzea
29. 7. 1817
Císař František I. schválil záměr založit v Brně muzeum
jeden z iniciátorů založení muzea


Menš


Aktualizováno: 19. 03. 2019