Internetová encyklopedie dějin Brna

Hynek (Ignác) Vališ

Aktualizováno: 25. 09. 2014

MUDr. Hynek Vališ. Zdroj: Památce bratra MUDr. Hynka Vališe, vydala Tělocivčná jednota Sokol Kuřim při příležitosti odhalení busty bratru Mudr. Hynku Vališovi, 1948.