Ing. arch. Vilém Hank

* 26.5.1910 Brno – † 4.10.1993 Brno


architekt a pracovník Moravského zemského muzea


nej...

Československo: první architekt v českých zemích, který se specializoval na výstavní architekturu


zajímavé okolnosti

zasloužil se o rozvoj muzeologie (spoluzakladatel externí katedry muzeologie na brněnské univerzitě)


vzdělání

gymnázium v Brně,
Vysoké učení technické v Brně (obor architektura a výtvarné umění se zaměřením na grafiku a malbu),
Masarykova univerzita v Brně (obor prehistorie a národopis) - od roku 1938


dílo

- Sídliště únětické a středodunajské mohylové kultury v Brně-Černých Polích, Brno 1949 (spoluautor K. Tihelka)
- Výzkum na návrší Cezavách u Blučiny v roce 1948, Brno 1957 (spoluautor K. Tihelka)
- Pamětní list k výstavě uspořádané v rámci cyklu Osobnosti Moravského zemského muzea v Dietrichsteinském paláci od 18. ledna do 15. března 1994, Brno 1994 (spoluautor P. Šuleř)
- pamětní deska obětí okupace FF MU, Brno, Arne Nováka 1


zaměstnání

od roku 1936 pracoval v projekčních kancelářích různých brněnských stavitelských firem,
v roce 1946 nastoupil v Moravském zemském muzeu na oddělení pravěku a časné doby slovanské,
počátkem 50. let pracoval na podnikovém ředitelství jihomoravské Prefy,
od roku 1955 pracovník Moravského zemského muzea - vedoucí referátu pro propagaci a muzejní výstavnictví


odborné a zájmové organizace

spoluzakladatel Vlastivědného věstníku moravského


poznámky

Autor pamětní desky Arne Nováka 1/01 a pomníku na Kotlářské 2/1.

Archeologické výzkumy:
- účast a podíl na archeologických výzkumech a rekonstrukcích: Brno-Černá Pole, Blučina-Cézavy, zaniklé středověké vesnice.
osoby

Jan Jelínek
muzeologický spolupracovníkobjekty

oběti okupace FF MU
pamětní deska: Arne Nováka 1/01
autor pamětní desky
oběti okupace PřF MU v Brně
pomník: Kotlářská 2/01
autor pomníku


události

22. 3. 1965
Muzeologické sympozium 1965
člen katedry muzeologie UJEP při Moravském muzeu v Brně
1. 1. 1963
Zřízení museologického oddělení v Moravském muzeu (MZM v Brně) a založení katedry museologie na UJEP v Brně (FF MU)
asistent na katedře museologie
17. 10. 1947
Odhalení pamětní desky umučeným učitelům Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
autor návrhu pomníku


MJ, MŠ


Aktualizováno: 25. 05. 2020