plukovník četnictva Jindřich Bombera

* 29.8.1897 Jesenec (okres Prostějov) – † 24.1.1945 Vratislav


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník domácího odboje; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Jesenec čp. 77 (rodný dům),
Olomouc, Novoulická 13


vzdělání

měšťanská škola v Konici,
česká reálka v Prostějově,
vojenská kadetní škola v Brně (vyřazen jako praporčík)


jiné pocty

na rodném domě v Jesenci mu byla 11. 8. 1991 odhalena pamětní deska, jeho jméno je uvedeno na pamětní desce příslušníků četnictva, kteří zahynuli v letech 1918–1945, v Čelechovicích na Hané,
jeho jméno je uvedeno v tzv. „Slavíně policistů, četníků, příslušníku SNB a hasičů“ v Muzeu Policie ČR v Praze


zaměstnání

Brodek u Přerova (doložen v roce 1923 jako kapitán četnictva, velitel četnického oddělení),
Uherské Hradiště (doložen v roce 1933 jako major četnictva a velitel četnického oddělení),
velitel četnického oddělení v Olomouci (v době zatčení)poznámky

Do první světové války narukoval jako poručík 3. pěšího pluku.
Zajat: 31. 8. 1915, Děražno. Přihlášení do legií: 6. 8. 1917, Borispol.
Do čs. legie v Rusku zařazen 6. 8. 1917, 6. střelecký pluk, poručík. Konec v legiích 8. 1. 1921, poslední útvar: arm. int., poslední hodnost: kapitán. Poté sloužil v čs. armádě. Legionářské potvrzení č. 46 717.
Do protinacistického odboje se zapojil od počátku okupace (pomoc při ukrývání zbraní a munice na některých četnických stanicích). Stal se jedním ze zakladatelů ilegální organizace „Národní výbor“, v jejímž župním vedení v Olomouci měl na starosti přípravu četnictva na ozbrojené střetnutí s nacisty. Zatčen byl 11. 12. 1943, vězněn v Olomouci, Brně v Kounicových kolejích a ve Vratislavi, kde byl Lidovým soudem 19. 7. 1944 odsouzen k trestu smrti.

osoby

Ondřej Sitek
po vraždě Ondřeje Sitka v roce 1933 vedl major četnictva Jindřich Bombera pátrání po vrahovi Jaroslav Svoboda
po zavraždění Jaroslava Svobody v roce 1933 vedl major četnictva a velitel četnického oddělení v Uherském Hradišti J. Bombera pátrání po pachateli vraždy Robert Váňa
spolu zapojeni do ilegální organizace "Národní výbor"


partneři

děti


osoba na objektech

popravení ve Vratislavi
náhrobník: Vídeňská 96, skupina 56a/03


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

24. 1. 1990
Pietní vzpomínka na popravené ve Vratislavi 1. 12. 1946
Čestný pohřeb popravených vlastenců na brněnském Ústředním hřbitově


Menš


Aktualizováno: 17. 05. 2022