Jaroslav Čechmánek

* 24.12.1895 Bílovice (okres Uherské Hradiště) – † 24.1.1945 Vratislav


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Bílovice čp. 24 (rodný dům), později čp. 231


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí obou světových válek v Bílovicích, okr. Uherské Hradiště


zaměstnání

rolník (doloženo v roce 1919),
zedníkpoznámky

Již v roce 1940 se zapojil do odboje ilegální KSČ. Spolupracoval s Rudolfem Knotem, Amálií Skráškovou a Janem Rychtalíkem, významné bylo jeho spojení se skupinou v Březnici.
Před zatčením se uchýlil do ilegality, skrýval se v lesích a u známých. Navázal kontakt na parašutistu Vojtěcha Lukaštíka z paraskupiny Intransitive, ale k užší spolupráci již nedošlo.
Za pomoci konfidenta J. Cwirze (akci osobně řídil vedoucí referátu II A Koslowski z brněnského gestapa) Čechmánek zatčen 8. 12. 1942 ve Spytihněvi. Při výslechu prozradil pobyt Lukaštíka. Vězněn ve Zlíně, v Brně (Kounicovy koleje) a ve Vratislavi, zde odsouzen Lidovým soudem k smrti.
osoby

Josef Horák
u Horáka našel Čechmánek úkryt na útěku před gestapem Otto Koslowski
Koslowski osobně řídil akci k zatčení Čechmánka Jan Rychtalík
spolupráce v době okupace


partneři

Marie Čechmánková (Buršová)
sňatek: 19. 2. 1919, Bílovice (okr. Uherské Hradiště)osoba na objektech

popravení ve Vratislavi
náhrobník: Vídeňská 96, skupina 56a/03


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

24. 1. 1990
Pietní vzpomínka na popravené ve Vratislavi 1. 12. 1946
Čestný pohřeb popravených vlastenců na brněnském Ústředním hřbitově


Menš


Aktualizováno: 16. 11. 2019