Jiří Heimrich

* 30.5.1915 Jihlava (okres Jihlava) – † 24.1.1945 Vratislav


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; popravení ve Vratislavi 24. 1. 1945


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

„Alespoň po smrti bych chtěl být převezen do své krásné vlasti, která bude zase svobodná,“ měl prohlásit Jiří Heimrich po vynesení rozsudku smrti. Toto přání se mu splnilo, dne 1. 12. 1946 byly uloženy jeho ostatky na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova v Brně.


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Jihlava, Nerudova 3


vzdělání

české gymnázium v Jihlavě


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce obětí okupace v budově gymnázia v Jihlavě


zaměstnání

technický úředník v Jihlavě (až do zatčení)poznámky

Po zapojení do odboje pomáhal při vydávání ilegálního časopisu „Listy mladých“, připravovaného ilegální skupinou Ústřední dílna socialismu, podílel se i na vydávání a rozšiřování ilegálních letáků.
Zatčen 22. 5. 1944 společně s manželkou, která byla později pro pokročilé těhotenství propuštěna. Nejprve byl Jiří Heimrich vězněn ve věznici jihlavského gestapa, kde prodělal velmi trýznivé výslechy, poté převezen do Brna do Kounicových kolejí, odtud transportován do Vratislavi. Zde byl 18. 1. 1945 odsouzen k trestu smrti; ani teoreticky tak nemohlo proběhnout časově náročné řízení o milost, snad ani nebylo zahájeno. Zřejmě se již nikdy nedověděl o narození dcerky Jiřiny, která se narodila krátce před jeho popravou.
(Informace k rodině Jiřího Heimricha jsem získali laskavostí pana Josefa Styxe, který dal pro naši encyklopedii k dispozici všechny podklady, které získal při přípravě knihy „Zapadalo slunce nad Breslau n a p o s l e d y“. Děkujeme.)
osoba na objektech

popravení ve Vratislavi
náhrobník: Vídeňská 96, skupina 56a/03


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

24. 1. 1990
Pietní vzpomínka na popravené ve Vratislavi 1. 12. 1946
Čestný pohřeb popravených vlastenců na brněnském Ústředním hřbitově


Menš


Aktualizováno: 25. 05. 2020