Internetová encyklopedie dějin Brna

Leander Čech

  Leander Čech


  • * 27.2.1854 Cetoraz u Pacova – † 27.7.1911 Nové Město na Moravě


  • národní buditel, literární historik, kritik a teoretik, středoškolský profesor


  • zajímavé okolnosti

   První zmínka o rodu Čechů v Cetorazi se připomíná již roku 1687 (Tomáš Čech, sedlák). Otec Leandra Čecha - Václav Čech, syn sedláka z domu čp. 30, byl kolem 50. let 19. století v Cetorazi učitelem.


  • vzdělání

   německé gymnázium v Brně (jakmile bylo zřízeno slovanské gymnázium, přestoupil do II. třídy této školy) - absolvoval v roce 1874,
   soukromě studoval literaturu, filozofii, cizí jazyky, zpěv a hudbu,
   univerzita v Praze (studium češtiny, němčiny, estetiky a filozofie)

  • jiné pocty

   pamětní deska Leanderu Čechovi byla slavnostně odhalena v roce 2008 na jeho rodném domě v Cetorazi čp. 30


  • dílo

   Již jako student zveřejňoval v moravských časopisech drobnější odborné články.

   - Karolina Světlá: kritická studie, Brno 1891.
   - Malá slovesnost, kterou za knihu učebnou a čítací pro vyšší třídy škol středních sestavili Fr. Bartoš, Fr. Bílý a Leander Čech, Brno 1894.
   - Karolina Světlá: obraz literárně-historický, Telč 1907.


  • zaměstnání

   profesor na gymnáziu v Přerově,
   1877–1879 získal učitelské místo v Kutné Hoře,
   1879–1894 profesor na reálce v Telči,
   1894–1911 ředitel a profesor reálky v Novém Městě na Moravě

  • odborné a zájmové organizace

   jako vysokoškolák byl předsedou spolku Slavia v Praze, při kterém založil filozofický odbor,
   působil v Jednotě českých filologů,
   v roce 1886 založil Národní jednotu pro jihozápadní Moravu v Telči,
   jeden ze zakladatelů Sportovního klubu v Novém Městě na Moravě,
   člen obecního zastupitelstva v Novém Městě na Moravě,
   člen okresní školní rady a téměř všech významnějších novoměstských spolků (Knihovní spolek, Okrašlovací spolek, Čtenářská beseda)


  • hrob

   pohřben na hřbitově v Novém Městě na Moravě


  • poznámky

   se starostou Nového Města na Moravě Josefem Sadílkem usiloval o stavbu nové budovy novoměstské reálky, která byla otevřena v roce 1902


  • obrazy

   img8494.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   František Melichar
   spolupráce při hraní rodinného českého loutkového divadla v Brně


  • partneři

   Božena Čechová (Kyánková)
   sňatek: 13. 8. 1880 v Telči


  • autor

   MJ


Aktualizováno: 24. 02. 2019

Pamětní deska Leandera Čecha v Cetorazi. Fotografii zaslal pan Pavel Jareš, děkujeme.