Leander Čech

* 27.2.1854 Cetoraz u Pacova – † 27.7.1911 Nové Město na Moravě


národní buditel, literární historik, kritik a teoretik, středoškolský profesor


zajímavé okolnosti

První zmínka o rodu Čechů v Cetorazi se připomíná již roku 1687 (Tomáš Čech, sedlák). Otec Leandra Čecha - Václav Čech, syn sedláka z domu čp. 30, byl kolem 50. let 19. století v Cetorazi učitelem.


vzdělání

německé gymnázium v Brně (jakmile bylo zřízeno slovanské gymnázium, přestoupil do II. třídy této školy) - absolvoval v roce 1874,
soukromě studoval literaturu, filozofii, cizí jazyky, zpěv a hudbu,
univerzita v Praze (studium češtiny, němčiny, estetiky a filozofie)


jiné pocty

pamětní deska Leanderu Čechovi byla slavnostně odhalena v roce 2008 na jeho rodném domě v Cetorazi čp. 30


dílo

Již jako student zveřejňoval v moravských časopisech drobnější odborné články.

- Karolina Světlá: kritická studie, Brno 1891.
- Malá slovesnost, kterou za knihu učebnou a čítací pro vyšší třídy škol středních sestavili Fr. Bartoš, Fr. Bílý a Leander Čech, Brno 1894.
- Karolina Světlá: obraz literárně-historický, Telč 1907.


zaměstnání

profesor na gymnáziu v Přerově,
1877–1879 získal učitelské místo v Kutné Hoře,
1879–1894 profesor na reálce v Telči,
1894–1911 ředitel a profesor reálky v Novém Městě na Moravě


odborné a zájmové organizace

jako vysokoškolák byl předsedou spolku Slavia v Praze, při kterém založil filozofický odbor,
působil v Jednotě českých filologů,
v roce 1886 založil Národní jednotu pro jihozápadní Moravu v Telči,
jeden ze zakladatelů Sportovního klubu v Novém Městě na Moravě,
člen obecního zastupitelstva v Novém Městě na Moravě,
člen okresní školní rady a téměř všech významnějších novoměstských spolků (Knihovní spolek, Okrašlovací spolek, Čtenářská beseda)


hrob

pohřben na hřbitově v Novém Městě na Moravě


poznámky

se starostou Nového Města na Moravě Josefem Sadílkem usiloval o stavbu nové budovy novoměstské reálky, která byla otevřena v roce 1902
osoby

František Melichar
spolupráce při hraní rodinného českého loutkového divadla v Brně


partneři

Božena Čechová (Kyánková)
sňatek: 13. 8. 1880 v Telči


MJ


Aktualizováno: 24. 02. 2019