Karl Christian/Christian Karl Heinrich Hochstetter

* 11.3.1818 Brno – † 22.11.1880 Vídeň


přírodovědec, továrník a podnikatel


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zajímavé okolnosti

v roce 1830 podnikl studijní cestu do Anglie a na Azorské ostrovy (o výsledky tohoto botanického výzkumu se zajímal i Alexander von Humboldt, se kterým se setkal v Paříži)


vzdělání

soukromá škola na zámku Gletten v Remstalu (Rakousko),
studium farmacie ve Würtenbergu (Německo)


zaměstnání

předurčen pro kariéru lékárníka - praktikoval v lékárně v Metzingen (Rakousko),
v roce 1839 vstoupil do služeb knížete a starohraběte Karla Huga von Salm-Reifferscheidta v Blansku (asistent v cukrovaru v Ikervar v Uhrách), v letech 1840–1841 zastával místo ředitele cukrovaru v Althausenu ve Švábsku),
vstoupil do chemické laboratoře prof. Magnuse na berlínské univerzitě (prováděl výzkumy v oboru technické aplikace chemie na cukrovarnickou výrobu),
v roce 1843 se vrátil do Brna, kde za finanční podpory strýce své matky továrníka Karla Offermanna založil na Dornychu chemickou továrnu na výrobu hydroxidu draselného a kyseliny kyanovodíkové (v roce 1845 se spojil se švagrem Georgem Schickardtem ze Stuttgartu, továrnu rozšířil a přijal pro ni název „Chemische Werke Hochstetter und Schickardt A. G.”),
spolu s Josefem Mariou von Müllerem zu Aichholz (majitelem obchodu a peněžního ústavu ve Vídni, se kterým se seznámil během léčebného pobytu v Karlově Studánce) roku 1850, založil v Hrušově továrnu na sodu s názvem „Erste ősterreichische Sodafabrik” (provoz byl zahájen v letech 1851–1852, vedle chemičky byla postavena továrna na kameninové zboží, Carl Hochstetter řídil osobně továrnu do roku 1866, kdy trvale přesídlil do Vídně),
podílníkem permlooserské vápenky a cementárny „AG der hydraulischen Kalk- und Portland-Zementfabrik Permloos”, akciového cukrovaru v Háji ve Slezsku, „Rakouského spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem” a „Wien-Florisdorfer Mineralől-Raffinerie”


odborné a zájmové organizace

zastával funkce ve správních radách řady akciových společností,
poslanec slezského zemského sněmu v Opavě (1861–1866),
člen Okresní živnostenské komise ve Vídni (1867),
člen státní zkušební komise na vídeňské vysoké škole technické (1879)osoby

Karl Offermann
finančně podpořil vznik chemické továrny na Dornychu Hugo Karel Edvard Salm-Reifferscheidt
v roce 1839 jej přijal do svého cukrovaru August Georg Maria Schickardt
spolumajitel firmy


partneři

Franziska Veronika Hochstetterová (Schickhardová)
sňatek: 1848 ve Stuttgartu
(první manželka)
Justina Hochstetter (Bengough)
(druhá manželka)události

1845
Založení chemické továrny firmy Hochstetter a Schickart v Brně
zakladatel


MJ, Jord


Aktualizováno: 27. 01. 2016