Internetová encyklopedie dějin Brna

Antonín Novotný

  MUDr. Antonín Novotný


  • * 9.6.1890 Bezděčí – † 18.1.1961 Brno


  • chirurg; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Ve volném čase studoval umění starší i moderní, také lidové. Vlastním nákladem vydal knihu "Lidový dřevoryt XVIII. a XIX. století".
   Pro plavecké závody, které se v Brně pořádají do současnosti, věnoval v roce 1937(?) hlavní cenu „Stříbrný věnec“.


  • vzdělání

   obecná škola v Bezděčí,
   akademické gymnázium v Brně (4. 7. 1910 maturita),
   1910–1915 Lékařská fakulta Karlovy univerzity v Praze (8. 11. 1915 promoce)


  • dílo

   Vědecké práce publikoval v Časopise českých lékařů, dále ve sbornících:
   - Chirurgické metody
   - Válečná chirurgie (pojednání Zásady chirurgického ošetření ran, Šití ran, Volné plastiky kožní)
   - Včasná diagnostika rakoviny (pojednání Rakovina konečníku, Rakovina prsu)
   - Dům útěchy, jeho vznik, vývoj a úkol. Brno 1934.


  • zaměstnání

   1915–1920 vojenský lékař,
   1920–1922 Ústav pro patologickou anatomii LF MU,
   od roku 1922 chirurgické oddělení nemocnice na Žlutém kopci v Brně,
   1930–1960 primář Bakešovy nemocnice (mimo válečných let)

  • odborné a zájmové organizace

   Československá společnost pro rentgenologii a radiologii (účastnil se zakládající schůze 28. 4. 1924 v Praze),
   člen mezinárodní chirurgické společnosti,
   zúčastnil se organizace boje proti rakovině,
   Spolek Dům útěchy v Brně - jednatel a poté předseda (péčí spolku zbudován Dům útěchy na Žlutém kopci),
   Československá liga proti rakovině (na ustavující schůzi 25. 2. 1938 byl zvolen jednatelem),
   Česká sekce Moravské lékařské komory v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25a, hrob č. 4–5


  • poznámky

   Po promoci pracoval jako vojenský lékař ve venerické nemocnici v Olomouci, pak jako bakteriolog v epidemické nemocnici ve Vadovicích, do října 1918 jako lékař u pluku na východní frontě a v Srbsku až do rozpadu monarchie.
   Od listopadu 1918 do konce března 1920 sloužil jako lékař u Slovácké brigády na jižní Moravě a na Slovensku; 1. 4. 1920 – 31. 5. 1922 asistent patologické anatomie Lékařské fakulty v Brně; 1. 6. 1922 – 31. 6. 1931 asistent II. chirurgického oddělení Zemské nemocnice v Brně (dne 5. 12. 1929 zde získal odbornou kvalifikaci pro chirurgii a rentgenologii). Poté působil jako primář na II. chirurgickém oddělení nemocnice na Žlutém kopci v Brně až do 10. 7. 1939, kdy byl německými úřady místa zbaven.
   V srpnu 1939 odjel do Itálie, odkud přešel do Jugoslávie.
   Po vypuknutí druhé světové války odjel do Bělehradu, vedl první skupinu Čechoslováků přes Soluň, Cařihrad, Bejrút do Marseille, kde vstoupil do čs. armády (byl táborovým lékařem, organizoval zdravotní službu u tvořících se čs. jednotek).
   Po pádu Francie odešel do Anglie, stal se velitelem nově utvořené brigádní ambulance. V červenci 1941 šéflékař čs. vojenské chirurgické nemocnice ve Stratfordu, v roce 1942 v Londýně (jako výtečný chirurg měl dobrou pověst v celé Anglii, kde provedl řadu zdařilých operací raněných vojáků).
   V říjnu 1945 odletěl do Prahy, v prosinci 1945 nastoupil jako přednosta chirurgického oddělení nemocnice na Žlutém kopci.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • rodiče

   Anna Novotná
   Mořic Novotný


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   18. 2. 2012
   65. ročník závodu „O ceny zakladatelů brněnského plavání“
   v roce 1937 věnoval hlavní cenu „Stříbrný věnec“
   28. 6. 1946
   Ustavující schůze celostátní Ligy proti rakovině
   předseda spolku Dům útěchy v Brně
   21. 6. 1928
   Ustavující schůze spolku Dům útěchy
   jednatel


  • autor

   Menš, mát


Aktualizováno: 06. 01. 2019