MUDr. Pavel Bandler

* 24.11.1893 Šumperk – † 1970


lékař v Brně; válka a odboj 1938–1945; účastník zahraničního odboje


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno:
- Stará 20
- Koliště 61/63


vzdělání

gymnázium v Šumperku,
Lékařská fakulta Německé univerzity v Praze (studia zahájil ve Vídni, dokončil v Praze 5. 6. 1920)


zaměstnání

odborný lékař pro choroby vnitřní a srdečně-cévní


odborné a zájmové organizace

soudní znalec krajského civilního soudu v Brně


poznámky

MUDr. Paul Bandler, vystudoval obchodní akademii a později medicínu. Nejprve se usadil v Novém Jičíně, v roce 1927 odešel do Brna, kde se oženil s Gertrude Riesenfeldovou.
Před okupací odešla celá rodina do Palestiny. Paul působil jako lékař v britské armádě. Manželství bylo v roce 1945 rozvedeno, takže po válce se sám vrátil do Prahy a působil jako primář kardiologie v Praze. Zemřel v Praze roku 1970 -
http://www.zmizeli-sousede.cz/oprojektu/metodika/zabreh.pdf

MUDr. Bandler Pavel, se narodil 24. listopadu 1893 v Šumperku. Do rakousko-uherské armády vstoupil dne 21. června 1915 v Šumperku u pěšího pluku č. 93. Na ruské bojiště odjel po ukončení tříměsíčního výcviku v hodnosti desátníka. Zde postupně působil jako medik, sanitní důstojník a důstojník na obvazišti až do října 1918 a dosáhl hodnosti poručíka.
Do čs. armády se přihlásil krátce po návratu z pole v lednu 1919. Studoval na lékařské fakultě Německé univerzity ve Vídni a v Praze, kde promoval 5. června 1920. Jako lékař pracoval v Novém Jičíně a Brně. Československo opustil po okupaci z obav před rasovou perzekucí a se svojí rodinou odjel do Palestiny. Od 31. ledna 1940 žil a pracoval v Tel Avivu.
Dne 17. února 1941 vstoupil do služeb RAMC a sloužil na území Palestiny, Egypta a Malty. Koncem dubna 1945 pracoval na vnitřním oddělení 19. všeobecné nemocnice. Službu u RAMC ukončil v hodnosti kapitána převedením do čs. armády dne 11. února 1946. V osvobozené vlasti působil nejdříve ve Vojenské nemocnici 6 a později ve Vojenské nemocnici 1 v Praze na interním oddělení.
Po odchodu z armády pracoval roku 1950 jako odborný lékař u Okresní Nemocenské pojišťovny v Praze pro choroby vnitřní a srdeční. Zemřel během roku 1970 v Praze. (VÚA-VHA Praha f. 24, sb. KL; London Gazette 4. 10. 1946; M. Polišenská a V. Škubalová – Osudy členů rodiny Bandlerovy, projekt Zmizelí sousedé) - http://mujweb.cz/ipro/stripky/clanky/ramca.htmpartneři

Gertrude Bandler (Riesenfeld)
sňatek: 28. 3. 1927, Brno (israel. matrika); manželství rozloučeno v roce 1945ulice

Stará
bydliště doložené v roce 1927 Koliště
bydliště doložené v roce 1939


Menš


Aktualizováno: 19. 11. 2019