MUDr. Pavel Beutl

* 20.10.1890 Praha-Ruzyně – † 9.11.1969 Brno


odborný lékař chorob kožních a venerických


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


bydliště

Brno:
- Pekařská 53
- Klácelova 2


vzdělání

gymnázium Praha-Královské Vinohrady,
Lékařská fakulta Karlovy univerzity (3. 9. 1914 promoce)


zaměstnání

lékař,
asistent Zemské nemocnice v Brně u sv. Anny


odborné a zájmové organizace

spolek Dům útěchy v Brně,
za 2. světové války působil jako prezident České lékařské komory, když byl její prezident zatčen,
Moravská lékařská komora v Brně (česká sekce)


hrob

poznámky

(životopisné údaje pro naši encyklopedii upřesnila 30. 9. 2008 paní Olga Tydlitátová, děkujeme)partneři

Olga Josefa Beutlová (Knotková)
sňatek: 7. 7. 1923, Brno (Městská rada)ulice

Klácelova
bydliště Pekařská
bydliště v době sňatku Antonína Dvořáka
v domě č. 14 sídlo ordinace


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš, mát


Aktualizováno: 17. 01. 2020