JUDr. Richard Bäumel

* 10.6.1881 Předslav (okres Klatovy) – † 15.4.1945 Polsko


prezident Zemské životní pojišťovny moravské; přísedící volebního soudu; komunální politik; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

úředně prohlášen dne 17. 7. 1946 okresním soudem v Brně, oddělení pro věci civilní, za zemřelého ke dni 15. 4. 1945 na žádost Margit Bäumel, bytem Brno, Úvoz 11


příčina úmrtí

zahynul


bydliště

Brno:
- Kozí 2
- Divadelní 3


vzdělání

obchodní akademie v Klatovech,
1900–1908 Právnická fakulta v Praze


jiné pocty

jméno JUDr. Richarda Bäumela je uvedeno na pamětní desce obětí okupace obchodní akademie v Klatovech


zaměstnání

advokát


odborné a zájmové organizace

člen:
- komise právní
- komise školská a kulturní
- komise odvolací městského zastupitelstva v Brně (doloženo v roce 1925)


poznámky

Deportován z Brna transportem G-476 dne 2. 12. 1941 do Terezína, odtud dne 16. 1. 1944 do Osvětimi, zahynul.
(Některé údaje ze života JUDr. Richarda Bäumela upřesnil dne 17. 7. 2008 Ing. Vladimír Bäumel z Prahy, děkujeme.)osoby

Karel Budkovský
jeden ze svědků na Bäumelově svatbě Ludvík Šilhan
jeden ze svědků při Bäumelově sňatku


partneři

Marie Bäumelová (Nathanová, soudně rozloučená Rieglerová)
sňatek: 20. 6. 1922, Brno (Městská rada); manželství soudně rozloučeno 7. 6. 1939, Krajský soud civilní v Brně prohlásil rozsudkem ze 2. 10. 1946 svůj rozlukový rozsudek ze 7. 3. 1939 za zrušenýulice

Kozí
bydliště doložené v roce 1922 Divadelní
advokátní kancelář v paláci Morava


stavby

Palác Morava
Divadelní 3/603
sídlo advokátní kanceláře dr. Bäumela


události

2. 12. 1941
Transport židovských občanů z Brna s označením "G"
v transportu měl číslo 476


Menš


Aktualizováno: 24. 11. 2018