Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Bedrna

  prof. MUDr. Jan Bedrna


  • * 16.9.1897 Český Brod – † 25.9.1956 Poděbrady


  • významný chirurg a kardiochirurg, zakladatel královéhradecké chirurgické školy a spoluzakladatel Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Byl průkopníkem chirurgické léčby plicní tuberkulózy. V roce 1947 jako první operoval tepennou dučej, zúženou tepnu plicní. Dne 9. dubna 1951 provedl v Hradci Králové první úspěšnou operaci chlopně a založil kardiochirurgické středisko.


  • bydliště

   Brno, Jílová 9


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Kolíně (1916 maturita),
   1918–1923 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
   1931 docent patologie a terapie nemocí chirurgických na LF MU, 1947 profesor chirurgie

  • jiné pocty

   25. 11. 1954 jmenován řádným členem ČSAV


  • dílo

   - Úrazy kostí a kloubů
   - Dětská urologie


  • zaměstnání

   1923–1933 asistent chirurgické kliniky LF MU v Brně,
   1933–1934 primář chirurgického oddělení nemocnice v Moravské Ostravě,
   1934–1945 přednosta chirurgického oddělení okresní nemocnice v Hradci Králové,
   1945–1956 LF UK v Hradci Králové

  • odborné a zájmové organizace

   Československá společnost chirurgicko-gynekologická,
   Československá společnost ortopedická,
   Československá společnost endokrinologická,
   Société internationale de Chirurgie,
   Société internationale d´Urologie,
   Deutsche Gesellschaft für Chirurgie,
   Association française de Chirurgie,
   Société internationale de Gastroenterologie,
   Rotary klub


  • pojmenováno

   - Bedrnův den (semináře pořádané od roku 1986 chirurgickou klinikou LF UK v Hradci Králové)
   - Pavilon akademika Jana Bedrny (pavilon chirurgických oborů LF UK v Hradci Králové, vybudovaný v roce 1985)
   - medaile akademika Jana Bedrny (udělovaná významným chirurgům a lékařským osobnostem)
   - Bedrnova ulice (v Hradci Králové)


  • poznámky

   Byl členem delegace, která 10. srpna 1945 navštívila ve věci zřízení Lékařské fakulty v Hradci Králové prezidenta republiky Edvarda Beneše, a účastnil se i dalších jednání, jejichž výsledkem bylo zřízení pobočky LF UK v Hradci Králové.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Noemi Bedrnová (Gayerová)


  • děti

   Jan Bedrna
   Noemi Bedrnová


  • ulice

   Jílová
   bydliště


  • události

   21. 9. 1932
   Slavnostní zahájení V. mezinárodního kongresu Světové ligy pro sexuální reformu
   významný chirurg a kardiochirurg


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 22. 05. 2020