prof. MUDr. Jan Bedrna

* 16.9.1897 Český Brod – † 25.9.1956 Poděbrady


významný chirurg a kardiochirurg, zakladatel královéhradecké chirurgické školy a spoluzakladatel Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Byl průkopníkem chirurgické léčby plicní tuberkulózy. V roce 1947 jako první operoval tepennou dučej, zúženou tepnu plicní. Dne 9. dubna 1951 provedl v Hradci Králové první úspěšnou operaci chlopně a založil kardiochirurgické středisko.


bydliště

Brno, Jílová 9


vzdělání

reálné gymnázium v Kolíně (1916 maturita),
1918–1923 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
1931 docent patologie a terapie nemocí chirurgických na LF MU, 1947 profesor chirurgie


jiné pocty

25. 11. 1954 jmenován řádným členem ČSAV


dílo

- Úrazy kostí a kloubů
- Dětská urologie


zaměstnání

1923–1933 asistent chirurgické kliniky LF MU v Brně,
1933–1934 primář chirurgického oddělení nemocnice v Moravské Ostravě,
1934–1945 přednosta chirurgického oddělení okresní nemocnice v Hradci Králové,
1945–1956 LF UK v Hradci Králové


odborné a zájmové organizace

Československá společnost chirurgicko-gynekologická,
Československá společnost ortopedická,
Československá společnost endokrinologická,
Société internationale de Chirurgie,
Société internationale d´Urologie,
Deutsche Gesellschaft für Chirurgie,
Association française de Chirurgie,
Société internationale de Gastroenterologie,
Rotary klub


pojmenováno

- Bedrnův den (semináře pořádané od roku 1986 chirurgickou klinikou LF UK v Hradci Králové)
- Pavilon akademika Jana Bedrny (pavilon chirurgických oborů LF UK v Hradci Králové, vybudovaný v roce 1985)
- medaile akademika Jana Bedrny (udělovaná významným chirurgům a lékařským osobnostem)
- Bedrnova ulice (v Hradci Králové)


poznámky

Byl členem delegace, která 10. srpna 1945 navštívila ve věci zřízení Lékařské fakulty v Hradci Králové prezidenta republiky Edvarda Beneše, a účastnil se i dalších jednání, jejichž výsledkem bylo zřízení pobočky LF UK v Hradci Králové.

ulice

Jílová
bydliště


události

21. 9. 1932
Slavnostní zahájení V. mezinárodního kongresu Světové ligy pro sexuální reformu
významný chirurg a kardiochirurg


související odkazy

Menš, Kal


Aktualizováno: 22. 05. 2020