Internetová encyklopedie dějin Brna

František Schacherl

  doc. RNDr. et ThDr. František Schacherl


  • * 4.10.1887 Třeboň – † 11. (12.7.) 1944 Mauthausen


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   zatčen pro odbojovou činnost 17. 10. 1941, 28. 10. 1941 propuštěn; znovu zatčen 3. 4. 1943 a poslán do Mauthausenu

  • příčina úmrtí

   zahynul v koncentračním táboře


  • bydliště

   Brno, Kounicova 71


  • vzdělání

   1902–1905 Československá akademie obchodní v Praze,
   benediktinský řád - 1914 titul ThDr. v Římě,
   1916–1921 univerzita v Praze - fyzika a chemie (1922 titul RNDr.),
   1931/1932 stipendijní pobyt v Římě, 1934/1935 v Paříži,
   1932 habilitace pro obor anorganické chemie na brněnské přírodovědecké fakultě (v roce 1938 zde bylo zahájeno profesorské řízení)

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol v bývalém koncentračním táboře Mauthausen


  • dílo

   - Patnáct let v klášteře (před rokem 1933)
   - Rukopisy po stránce chemické, Praha 1938
   - Nitro atomů, Praha 1941


  • zaměstnání

   1922–1941 Ústav anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Moravská přírodovědecká společnost,
   Chemická společnost


  • poznámky

   Publikace „První a druhé stanné právo...“ uvádí jeho příjmení v podobě „Sacherle“ - v encyklopedii volíme příjmení v podobě uvedené ve "Společenském almanachu ..." a na pamětní desce v Mauthausenu.
   V době okupace se Schacherl zapojil do odboje ve skupině vysokoškolských pedagogů, spolupracoval s Janem FlorianemVladimírem Grohem na zabezpečení destrukčních prostředků. Schacherl zatčen 17. 10. 1941 - v den zatčení byl s manželkou v Lipůvce u J. Skoupého, gestapo zde našlo při domovní prohlídce náboje a zatklo Skoupého. Schacherl byl převezen do Brna, gestapo v jeho bytě našlo seznam osob s jejich peněžitými dary pro odboj (seznam mu svěřil Václav Bureš, protože šlo o velké částky, které bylo třeba vyúčtovat), dále deník, který si Sacherl vedl, a mapku s označením míst pro shozy parašutistů (zhotovil František Koláček).


  • obrazy

   img7046.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Václav Bureš
   spolupráce v době okupace Jan Florian
   spolupráce v době okupace Vladimír Groh
   spolupráce v době okupace František Koláček
   spolupráce v době okupace


  • partneři

   Blažena Schacherlová (Jelínková)
   sňatek: 7. 3. 1921 v Praze


  • ulice

   Kounicova
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš,Kal


Aktualizováno: 08. 05. 2019

Pamětní deska vědců a učitelů vysokých škol v Brně, umučených v koncentračním táboře Mauthausen v letech 1942-1945 (deska se nachází v bývalém koncentračním táboře Mauthausen). Fotografii poskytla paní Dana Glosová, děkujeme.