doc. RNDr. et ThDr. František Schacherl

* 4.10.1887 Třeboň – † 11. (12.7.) 1944 Mauthausen


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

zatčen pro odbojovou činnost 17. 10. 1941, 28. 10. 1941 propuštěn, znovu zatčen 3. 4. 1943 a poslán do Mauthausenu


příčina úmrtí

zahynul v koncentračním táboře


bydliště

Brno, Kounicova 71


vzdělání

1902–1905 Českoslovanská akademie obchodní v Praze,
benediktinský řád - 1914 titul ThDr. v Římě,
1916–1921 univerzita v Praze - fyzika a chemie (1922 titul RNDr.),
1931/1932 stipendijní pobyt v Římě, 1934/1935 v Paříži,
1932 habilitace pro obor anorganické chemie na brněnské přírodovědecké fakultě (v roce 1938 zde bylo zahájeno profesorské řízení)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pamětní desce umučených brněnských vědců a učitelů vysokých škol v bývalém koncentračním táboře Mauthausen


dílo

- Patnáct let v klášteře (před rokem 1933)
- Rukopisy po stránce chemické, Praha 1938
- Nitro atomů, Praha 1941


zaměstnání

1922–1941 Ústav anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně


odborné a zájmové organizace

Moravská přírodovědecká společnost,
Chemická společnost


poznámky

Publikace „První a druhé stanné právo...“ uvádí jeho příjmení v podobě „Sacherle“ - v encyklopedii volíme příjmení v podobě uvedené ve „Společenském almanachu ...“ a na pamětní desce v Mauthausenu.
V době okupace se Schacherl zapojil do odboje ve skupině vysokoškolských pedagogů, spolupracoval s Janem Florianem a Vladimírem Grohem na zabezpečení destrukčních prostředků. Schacherl zatčen 17. 10. 1941 - v den zatčení byl s manželkou v Lipůvce u J. Skoupého, gestapo zde našlo při domovní prohlídce náboje a zatklo Skoupého. Schacherl byl převezen do Brna, gestapo v jeho bytě našlo seznam osob s jejich peněžitými dary pro odboj (seznam mu svěřil Václav Bureš, protože šlo o velké částky, které bylo třeba vyúčtovat), dále deník, který si Sacherl vedl, a mapku s označením míst pro shozy parašutistů (zhotovil František Koláček).




osoby

Václav Bureš
spolupráce v době okupace Jan Florian
spolupráce v době okupace Vladimír Groh
spolupráce v době okupace František Koláček
spolupráce v době okupace


partneři

Blažena Schacherlová (Jelínková)
sňatek: 7. 3. 1921 v Praze


ulice

Kounicova
bydliště


související odkazy

Menš,Kal


Aktualizováno: 18. 12. 2021