Ferdinand Břežanský

* 10.8.1890 Bučovice (okres Vyškov) – † 8.12.1931 Brno


válka a odboj 1914–1918; politický vězeň


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

Na začátku první světové války uvězněn v souvislosti s ruskými letáky, vězněn téměř tři roky, z toho jeden rok v samovazbě vojenské trestnice ve Vídni.
Původně odsouzen k trestu smrti provazem, rozsudek změněn cestou milosti na 15 let žaláře. Propuštěn na všeobecnou amnestii.
Následky věznění se projevovaly po celý další život a byly příčinou jeho úmrtí ve věku 41 let.


příčina úmrtí

srdeční vada (Vitium cordis)


bydliště

Bučovice čp. 24 (rodný dům),
Brno, Fröbelgasse - Fröbelova 14,
Brno-Královo Pole, Palackého třída 109


zaměstnání

úředník Hasičské vzájemné pojišťovny v Brně


odborné a zájmové organizace

Sbor dobrovolných hasičů v Brně-Králově Poli


poznámky

Pohřeb se konal 11. 12. 1931 v Krematoriu města Brna, čestnou stráž drželi dobrovolní hasiči z Králova Pole, účastnilo se celkem 70 hasičů (Starý Lískovec, Nový Lískovec, Bohunice, Jundrov, Obřany, Husovice, Královo Pole - sbor dobrovolných hasičů a tovární hasiči, Bystrc, Řečkovice, němečtí dobrovolní hasiči z Brna a z Komárova).
Účast z vedení Hasičské vzájemné pojišťovny (předseda správní rady Edmund Fiša z Bystřice nad Pernštejnem, generální ředitel Jaroslav Fiala, vrchní ředitel Vladimír Brunner a další).partneři

Marie Břežanská (Pospíšilová)
sňatek: 28. 4. 1913, Brno (kostel sv. Tomáše)
ulice

Fröbelgasse - Fröbelova
bydliště doložené v roce 1913 (dnes Dřevařská) Palackého třída
místo úmrtí


události

8. 12. 1931
Pohřeb Ferdinanda Břežanského


Menš


Aktualizováno: 03. 12. 2017