Antonín Mikuláš Nikolaj Číla

* 6.1.1883 Nová Paka – † 31.5.1983 Praha


válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; druhý velitel 10. pěšího pluku „Jana Sladkého Koziny“ (od 20. 6. 1919 do 28. 2. 1922); válka a odboj 1938–1945; účastník protinacistického odboje


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


zaměstnání

voják z povolání (brigádní generál)


odborné a zájmové organizace

Československá obec legionářská,
Klub starodružiníků (po roce 1945),
Historická komise legionářů (1973–1983 předseda),
Sokol Brno I


hrob

Praha, Olšanské hřbitovy, 2ob/20/3


poznámky

Působil v Rusku. Dne 26. 8. 1914 vstoupil do České družiny, byl autorem čs. vojenských předpisů. Spolu s Josefem Jiřím Švecem zavedl oslovení „bratře". Člen vojenské komise a delegát II. sjezdu Svazu čs. spolků.
Od podzimu 1916 velel 12. rotě 1. střeleckého pluku Mistra Jana Husi, 7. a 1. rotě 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova, později 1. praporu 3. střeleckého pluku.
Od února 1919 velel 10. střeleckému pluku Jana Sladkého-Koziny, zde pověřen předáním zlatého pokladu sovětské vládě. Po návratu do ČSR velel 10. pěšímu pluku. V letech 1922–1928 velitel 8. pěší brigády a dočasně 4. pěší divize; 1928–1934 zástupce velitele Zemského vojenského velitelství Brno; 1934–1937 předseda Odvolacího kárného výboru.
K 1. 1. 1938 odešel do výslužby. Účastnil se protinacistického odboje, v Pražském povstání velel dejvické oblasti.
osoby

Sergej Nikolajevič Vojcechovskij
přátelé, spolupracovníci v legiích i v československé armádě
události

8. 12. 1929
Slavnostní otevření Dětského domova Dagmar v Brně
účastník slavnosti
25. 11. 1928
Odhalení pomníku padlých 10. pěšího pluku Jana Sladkého Koziny
účastník slavnosti odhalení pomníku
17. 6. 1928
Slavnostní otevření "Musea odboje" na Špilberku
zástupce zemského vojenského velitele


Menš


Aktualizováno: 12. 05. 2017