Encyklopedie dějin města Brna

Antonín Mikuláš Nikolaj Číla

  Antonín Mikuláš Nikolaj Číla


  • * 6.1.1883 Nová Paka – † 31.5.1983 Praha


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; druhý velitel 10. pěšího pluku „Jana Sladkého Koziny“ (od 20. 6. 1919 do 28. 2. 1922); válka a odboj 1938–1945; účastník protinacistického odboje


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zaměstnání

   voják z povolání (brigádní generál)

  • odborné a zájmové organizace

   Československá obec legionářská,
   Klub starodružiníků (po roce 1945),
   Historická komise legionářů (1973–1983 předseda),
   Sokol Brno I


  • hrob

   Praha, Olšanské hřbitovy, 2ob/20/3


  • poznámky

   Působil v Rusku. Dne 26. 8. 1914 vstoupil do České družiny, byl autorem čs. vojenských předpisů. Spolu s Josefem Jiřím Švecem zavedl oslovení „bratře". Člen vojenské komise a delegát II. sjezdu Svazu čs. spolků.
   Od podzimu 1916 velel 12. rotě 1. střeleckého pluku Mistra Jana Husi, 7. a 1. rotě 3. střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova, později 1. praporu 3. střeleckého pluku.
   Od února 1919 velel 10. střeleckému pluku Jana Sladkého-Koziny, zde pověřen předáním zlatého pokladu sovětské vládě. Po návratu do ČSR velel 10. pěšímu pluku. V letech 1922–1928 velitel 8. pěší brigády a dočasně 4. pěší divize; 1928–1934 zástupce velitele Zemského vojenského velitelství Brno; 1934–1937 předseda Odvolacího kárného výboru.
   K 1. 1. 1938 odešel do výslužby. Účastnil se protinacistického odboje, v Pražském povstání velel dejvické oblasti.


  • obrazy

   img20819.jpg img20820.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Almanach. Pěší pluk 10 „Jana Sladkého Koziny“ 1917–1937"
   "Vzpomínáme. 75 let Sokola Brno I"
   "Detail legionáře"
   "Společenský almanach Velkého Brna"
   "Slovník prvního československého odboje 1914-18"


  • osoby

   Sergej Nikolajevič Vojcechovskij
   přátelé, spolupracovníci v legiích i v československé armádě


  • partneři

   Nina Ivanovna Čílová (Krjukovská)


  • děti

   Jiří Číla
   Tatiana Čílová
   Mikuláš Číla


  • události

   25. 11. 1928
   Odhalení pomníku padlých 10. pěšího pluku Jana Sladkého Koziny
   účastník slavnosti odhalení pomníku
   17. 6. 1928
   Slavnostní otevření "Musea odboje" na Špilberku
   zástupce zemského vojenského velitele


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 12. 05. 2017

Antonín Mikuláš Nikolaj Číla. Fotografii pro naši encyklopedii poskytla vnučka Ivana Čílová, děkujeme.