Antonín Čuřík

* 11.2.1884 Ostrata, okr. Zlín – † 8.6.1953 Brno


poslanec; generální tajemník Odborového sdružení křesťansko-sociálního


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

za Čsl. stranu lidovou byl členem Revolučního Národního shromáždění, od roku 1920 poslancem NS


bydliště

Brno, Rybkova 5


vzdělání

vyučen truhlářem


politická orientace

Čsl. strana lidová (vyloučen v roce 1929),
Čsl. strana křesťansko-sociální (předseda),
Strana národní jednoty (od roku 1938)


hrob

poznámky

V křesťansko sociálním hnutí pracoval již před první světovou válkou: v letech 1908–1910 člen výboru, 1913–1917 člen předsednictva Všeodborového sdružení křesťanského dělnictva, od roku 1918 generální tajemník. V květnu 1918 zvolen do výkonného výboru křesťansko sociální strany. Na slučovacím sjezdu Čs. strany lidové v Brně v lednu 1919 se stal členem výkonného výboru.
Od roku 1926 se dostával do konfliktu s vedením strany (otázka zemědělských cel, nový zákon o sociálním pojištění apod.). Když v říjnu 1929 inicioval hromadné vystoupení členů své odborové ústředny z Čs. strany lidové, byl ze strany vyloučen. Pokusil se obnovit křesťansko sociální stranu; v parlamentních volbách roku 1929 kandidovala na Moravě na kandidátkách Hlinkovy slovenské ĺudové strany, úspěchu dosáhla jen na Ostravsku a Čuřík se stal jejím jediným poslancem.
Ve volbách v roce 1935 byl zvolen za agrární stranu, která v roce 1933 uhradila jeho velkou zpronevěru a začlenila jeho ústřednu do svých odborů. Zde byl však Čuřík vyřazen z jakéhokoliv rozhodování, v roce 1937 se pokusil opět osamostatnit, nezískal však dostatek přívrženců. Po Mnichovu se jeho skupina přihlásila do Strany národní jednoty. Během okupace a po válce již zůstal mimo politický život.osoby

Čeněk Josef Landa
spolupracovník


partneři

ulice

Rybkova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 27. 04. 2022