JUDr. Ladislav Daněk

* 22.4.1889 Jiříkovice (okres Brno-venkov) – † 7.3.1961


advokát; politik


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno:
- Kounicova 5-7
- Panská 10
- Zelný trh
- Běhounská 22/24 (1948)


vzdělání

obecná škola v Jiříkovicích,
první české gymnázium v Brně (1911),
c.k. Karlo-Ferdinandova univerzita v Praze (1911 –⁠ 18. 7. 1916 prohlášen doktorem práv)


zaměstnání

advokát


politická orientace

Čs. strana lidová


odborné a zájmové organizace

Čs. Orel (zemský starosta moravskoslezský)


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 23, hrob č. 724–725


poznámky

JUDr. Ladislav Daněk byl dvakrát poslancem Národního shromáždění republiky Československé za Čs. stranu lidovou ve volebním kraji XI. (Brno-venkov): poprvé v letech 1925–1929 (poslanecký slib vykonal 17. 12. 1925; člen výboru pro dávku z majetku, výboru ústavně-právního a výboru imunitního), podruhé v letech 1929–1935 (slib vykonal 12. 12. 1929; člen výborů: imunitního, ústavně-právního, vyšetřovacího).

Velmi aktivně až do zvolení do poslanecké sněmovny pracoval v Čs. Orlu: v roce 1921 zvolen na I. valném sjezdu Čs. Orla v Brně do pětadvacetičlenné ústřední rady jako starosta zemské rady pro Moravu a Slezsko.
V roce 1922 se výrazně podílel na přípravě Orelského sletu v Brně. Sletové slavnosti zahájeny 16. 6. 1922 sjezdem ve dvoraně Besedního domu v Brně. Zde zemský starosta moravskoslezský JUDr. Ladislav Daněk odevzdal starostovi Čs. Orla a ministrovi zdravotnictví dr. Šrámkovi umělecký diplom čestného členství Orla. V roce 1925 byl dr. Daněk generálním tajemníkem Čs. strany lidové v Brně.
Stal se čestným občanem Jiříkovic (ještě před druhou světovou válkou za své zásluhy o vybudování obecního vodovodu v roce 1930).
(Podrobné údaje o rodině dr. Daňka upřesnil a fotografie z rodinného archivu poskytl 4. 5. 2009 vnuk Ing. Stanislav Daněk, děkujeme.)
osoby

František Drobný
svědek sňatku dr. Daňka Josef Kupka
oddávající při sňatku dr. Daňka


partneři

Anna Daňková (Müllerová)
sňatek: 22. 1. 1927, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)

ulice

Panská
bydliště Zelný trh
bydliště Kounicova
bydliště v době sňatku Běhounská
bydliště doložené v roce 1948


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 1850, Matrika narozených Šlapanice 1888–1897, s. 443. matriční záznam - O
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 16955, Matrika oddaných Brno - sv. Petr a Pavel (na dómě) 1925–1931, s. 188.


Menš, mát, blat


Aktualizováno: 27. 06. 2023