prof. PhDr. Vladimír Hoppe

* 19.8.1882 Brno – † 3.3.1931 Praha


filozof, profesor filozofie na FF MU v Brně, redaktor Ruchu filosofického


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

navrhoval založení Akademie duchovního života a Ligy duchovního míru


bydliště

Brno:
- Starobrněnská 4
- Lerchova 37,
Praha VII, Na výšinách 10


vzdělání

gymnázium v Kroměříži,
FF UK v Praze (1903 – 4. 11. 1907),
studijní pobyty na berlínské a pařížské univerzitě, na Univerzitě Karlově (1907 titul PhDr., 1922 habilitace z dějin filozofie, 1926 profesor filozofie na FF MU)


dílo

zobrazit


zaměstnání

lékárna v Kroměříži,
Univerzitní knihovna v Praze,
1922–1927 FF UK v Praze (soukromý docent dějin filozofie),
1927–1931 FF MU v Brně (profesor filozofie a ředitel filozofického semináře)


odborné a zájmové organizace

Spolek posluchačů filozofie v Brně (zakládající člen)


pojmenováno

Kruh přátel filosofie Vladimíra Hoppeho (9. 3. 1933 ustavující valná hromada)
osoby

Robert Konečný
habilitoval se na základě filozofické práce o V. Hoppovi


partneřiulice

Lerchova
bydliště Starobrněnská
rodný dům


stavby

Gomperzův dům
Starobrněnská 2/4 (čp. 335)
rodný dům


události

7. 3. 1923
Ustavující valná hromada Spolku posluchačů filozofie
čestný člen


související odkazy

Lik, Kal, Menš


Aktualizováno: 27. 04. 2022