JUDr. Josef Dolanský

* 7.1.1868 Jičín (okres Jičín) – † 30.11.1943 Brno


advokát; poslanec čs. strany lidové, politik


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

ministr spravedlnosti a ministr pro zásobování lidu


bydliště

Jičín, Pražské předměstí,
Brno:
- Koliště 5
- Tivoli 41
- náměstí Aloise Konečného 1


vzdělání

gymnázium v Jičíně,
1886–1892 Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze (31. 3. 1892 promoce)


dílo

Typické vady úradovania u súdov na Slovensku.


zaměstnání

advokát v Uherském Hradišti a Brně


politická orientace

původně staročech; roku 1896 stál u zrodu Katolicko-národní strany na Moravě (v roce 1913 se stal jejím poslancem v moravském zemském sněmu)
spoluzakladatel Čs. strany lidové (1920–1939 nepřetržitě poslancem NS)


odborné a zájmové organizace

Úrazová pojišťovna dělnická (v letech 1919–1939 předseda),
I. brněnský akciový pivovar se sladovnou (předseda),
Cyrilo-Metodějská záložna v Brně (člen správní rady),
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob

Jičín


poznámky

Advokátní kancelář si otevřel v Brně již roku 1898. Na konci října 1918 se stal členem Národního výboru v Brně, přebíral moravské místodržitelství (spolu s J. Čapkem a dalšími). Jako spoluzakladatel Čs. strany lidové se stal členem zemského výkonného výboru, vyslán do Revolučního Národního shromáždění, poté nepřetržitě v letech 1920 až 1938 poslancem NS.
Podílel se na vzniku Ústavy ČSR, rovněž jeho zásluhou nebyla v ústavě zakotvena odluka církve od státu.
V letech 1921–1925 ministr spravedlnosti (angažoval se při prosazování zákona na ochranu republiky v roce 1923, zasloužil se o konsolidaci čs. justice a o hmotné zabezpečení soudců - „Lex Dolanský“ v roce 1924), v letech 1925–1926 ministr zásobování. V lidové straně byl stoupencem tzv. Šrámkova „hradního“ křídla a zastupoval ji v tzv. osmě koaličních stran.
Po úmrtí byl převezen k pohřbení do Jičína.
osoby

Jan Čapek
spolupráce při převratu v Brně v roce 1918


partneři

Zdenka Dolanská (Vavřinková)
sňatek: 10. 7. 1894, Jičín
ulice

náměstí Aloise Konečného
bydliště (dnes Konečného náměstí) Koliště
bydliště v roce 1890 (tehdy Glacis) Masarykova
v domě č. 8 sídlo advokátní kanceláře Tivoli
bydliště (dnes Jiráskova)


události

8. 11. 1918
Ustavení a zahájení činnosti Poradního sboru jako pomocného orgánu správy města Brna
člen, vyslán za české obyvatelstvo
8. 3. 1914
Manifestační schůze pro slevu jízdného na drahách pro fotbalisty a atlety, kteří cestují na sportovní utkání
omluvil se z účasti


Menš, Lik


Aktualizováno: 23. 06. 2023