PhDr. Libuše Urbánková

* 18.6.1923 Brno-Královo Pole – † 19.11.2001


historička, archivářka
dítě osobnosti: prof. PhDr. František Hrubý


rodné jméno

Hrubá


vzdělání

1936–1942 reálné reformované gymnázium v Brně-Králově Poli,
1945–1949 dějepis-angličtina na Filozofické fakultě MU v Brně (1952 PhDr.)


dílo

Ve své vědecké činnosti se zaměřovala na zpracování stavovských rukopisů, pozůstalostí a korespondenci Karla st. ze Žerotína. Vedle toho zpracovávala i fondy soudní a politické. Zpracovala např. pozůstalost Antonína Bočka, Vincence Brandla, Františka Kameníčka a Bohumila Navrátila.
Významným se stal její výzkum písemností k dějinám třicetileté války, který byl zpracován do sedmisvazkové edice Documenta bohemica bellum tricenale illustrantia (1970–⁠1980).
Je první autorkou u nás, zabývající se kanceláří Karla st. ze Žerotína jako zemského hejtmana.
Během posledních let působení v MZA pokračovala v zanechaném díle svého otce.
Kromě vydaných monografií své badatelské poznatky publikovala zejména v ČMM.


zaměstnání

1948–1949 profesorka na gymnáziu v Brně-Králově Poli a na Starém Brně,
1949–1987 Moravský zemský archiv v Brně (od roku 1966 vedoucí oddělení písemností soudních institucí, od roku 1975 vedoucí I. oddělení, od roku 1980 zástupkyně ředitele)


hrobosoby

Antonín Boček
L. Urbánková zpracovala jeho literární pozůstalost (1954) Vincenc Brandl
L. Urbánková zpracovala jeho písemnou pozůstalost František Kameníček
L. Urbánková zpracovala jeho písemnou pozůstalost Bohumil Navrátil
L. Urbánková zpracovala jeho písemnou pozůstaloststavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Jord, LucKub


Aktualizováno: 28. 03. 2022