Ing. František Měšťan

* 28.3.1896 Újezd u Brna (okres Brno-venkov) – † 15.2.1945 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

sebevražda


bydliště

Rychmanov (dnes města Újezd u Brna) čp. 9 (rodný dům),
Brno-Žabovřesky, Žižkagasse - Žižkova 20,
Uherský Brod, Neradice 663


vzdělání

1. česká státní reálka v Brně (9. 7. 1914 maturita),
ČVŠT v Brně - odbor chemického inženýrství (2. státní zkouška v roce 1923)


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí druhé světové války v Uherském Brodě, na pamětní desce příslušníků Sokola v místní sokolovně a na tzv. Velkých schodech (historické dominantě města propojující centrum Uherského Brodu s vlakovým nádražím)


zaměstnání

asistent ústavu kvasného průmyslu české techniky v Brně,
chemik v pivovaru v Uherském Brodě,
1935–1945 sládek Janáčkova pivovaru v Uherském Brodě


odborné a zájmové organizace

Sokol v Uherském Brodě


poznámky

Do odboje se zapojil hned po okupaci ČSR, v Obraně národa byl zástupcem velitele velitelství oblasti Uherský Brod.
Daleko významnější však byla jeho pozdější odbojová práce, kdy ve druhé polovině srpna 1944 navázal spojení s paraskupinou Clay. V rámci rozsáhlé organizační sítě tohoto desantu z Velké Británie se stal velitelem pro Uherský Brod, plnil důležité úkoly zpravodajské a vojenské. Gestapem zatčen 10. 2. 1945 v Uherském Brodě, vězněn v Brně v Kounicových kolejích, kde z obavy, aby při výsleších neprozradil své spolupracovníky, spáchal sebevraždu. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 20. 2. 1945.osoby

Gustav Kašpar
spolupracovník, také spolupráce v odboji v Obraně národa Ladislav Ludvík Neusser
švagr


partneři

Božena Měšťanová (Hlaváčová)
sňatek: 13. 9. 1921, Brno (Betlémský kostel)
ulice

Žižkagasse - Žižkova
bydliště doložené v roce 1921 (dnes Šeránkova)


osoba na objektech

oběti nacistické okupace VUT Brno
pamětní deska: Opletalova 6/01


události

15. 11. 1926
Sladařský sjezd v Brně
jeden z přednášejících


Menš, blat


Aktualizováno: 10. 06. 2020