JUDr. Vilém Černý

* 10.11.1887 Brno – † 13.8.1960 Praha


československý diplomat
dítě osobnosti: Cyril Černý


bydliště

Brno, Nová 3


vzdělání

První české gymnasium v Brně (1906 maturita),
právnická fakulta vídeňské univerzity (1911 JUDr.)


zaměstnání

úředník moravsko-slezského místodržitelství v Brně,
v prosinci 1918 přijat do služeb čs. ministerstva zahraničí v Praze


poznámky

Jeho prvorepubliková diplomatická služba je podrobněji popsána v uvedené literatuře, působil mj. jako legační rada při československém velvyslanectví v Londýně, kde se stal i nejbližším spolupracovníkem vyslance Jana Masaryka. Za protektorátu pracoval na ministerstvu sociální péče, k 1. 3. 1942 byl dán na trvalý odpočinek. Již v květnu 1945 byl reaktivován a ke 4. 7. 1946 jmenován ředitelem kabinetu ministra Jana Masaryka. Ve funkci zůstal krátce i po Masarykově tragické smrti, ale v prosinci 1948 byl definitivně penzionován.osoby

Jan Masaryk
spolupráce v diplomatické službě
ulice

Nová
rodný dům (dnes Lidická)MJ


Aktualizováno: 04. 03. 2024