Jan Pospíšil

* 5.5.1904 Brno-Obřany – Mauthausen (?)


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 11. 10. 1941 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k předání gestapu a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

zahynul


bydliště

Brno-Soběšice, Královopolská + Husova 224


zaměstnání

postřihovač sukna


prameny, literatura

Ostatní literatura

"Z minulosti Brna-Soběšic"


ulice

Královopolská + Husova
bydliště (dnes Královopolská)


osoba na objektech

okupace a osvobození
pomník: Zeiberlichova x Útěchovská 0/02 okupace a osvobození Soběšic
pomník: Zeiberlichova x Útěchovská 0/03
zahynul


události

11. 10. 1941
Popravy v prvním stanném právu v Brně (sobota 11. října)
stanným soudem odsouzen k předání gestapu


Menš


Aktualizováno: 31. 03. 2018