Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Skoupý

  prof. Msgre. ThDr. Karel Skoupý


  • * 30.12.1886 Lipůvka (okres Blansko) – † 22.2.1972 Brno


  • moravský duchovní a teolog, 12. biskup brněnský (1946–1972)


  • zajímavé okolnosti

   Roku 1910 navštívil s Palestinským spolkem Svatou zemi a na zpáteční cestě byl v Assisi přijat do III. řádu sv. Františka.
   Komunistická diktatura mu znemožnila vykonávat biskupský úřad, z něhož byl vyřazen v době od 19. 5. 1953 do 15. 5. 1968. Nejprve byl internován ve své residenci (1950–1953), pak v Mukařově u Prahy (1953–1963) a nakonec u řádových sester v Žernůvce u Tišnova (1963–1968).
   V období od 20. 5. 1953 do 6. 5. 1968 vedl správu biskupství kapitulní vikář Msgre. ThDr. et JCanDr. Josef Kratochvíl. Slavnou mší svatou oslavil dne 22. 6. 1968 svůj návrat do diecéze (ještě téhož roku odjel do Říma, kde se setkal se Sv. Otcem Pavlem VI., jemuž při další návštěvě v roce 1970 daroval malý oltářík s českými a moravskými patrony).
   Zasloužil se o založení biskupského gymnasia s konviktem na Kraví hoře v Brně (1947). Založil edici „Církev a vlast“ a dále homiletickou edici „Logos“.


  • bydliště

   Brno, Antonínská 1


  • vzdělání

   První české gymnasium v Brně (1907 maturita),
   bohoslovecký alumnát v Brně,
   studium teologie v Olomouci (11. 4. 1918 promován na doktora teologie)

  • jiné pocty

   dne 3. 4. 1946 byl papežem Piem XII. jmenován brněnským biskupem (30. 6. 1946 přijal biskupské svěcení v brněnské katedrále)


  • dílo

   Jeho excelence ThDr. Karel Skoupý biskup brněnský, Brno 1946.


  • zaměstnání

   na kněze vysvěcen v Brně dne 16. 7. 1911 biskupem Pavlem Huynem,
   kaplan ve Velkých Dyjákovicích, ale již po roce byl povolán za prefekta biskupského semináře v Brně, kde setrval až do roku 1919,
   vyučoval na brněnských středních školách (učitelský ústav, Vesna, I. české gymnázium) a stal se spoluzakladatelem spolku katolických akademiků Moravan,
   v roce 1919 byl pověřen suplováním profesury Nového zákona v brněnském alumnátu (od 1. 3. 1921 profesor biblistiky, 1923–1946 působil jako rektor biskupského semináře)

  • odborné a zájmové organizace

   spolek katolických akademiků Moravan


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 11, hrob č. 138–139


  • poznámky

   Znak: znak biskupství je čtvrcený se znakem osobním, který vychází z patrocinia starého kostelíka u biskupova rodiště Lipůvky (sv. Klement) a zdůrazňuje i šíření cyrilometodějské myšlenky.
   V prvním a ve čtvrtém černém poli jsou dva zlaté vztyčené zkřížené klíče podložené vztyčeným mečem se stříbrnou čepelí a s červeným jílcem a záštitou.
   Ve druhém a třetím zeleném poli je stříbrná kotva ukončená na hrotech lipovými listy a předcházející v patriarší kříž. Za štítem je zlatý procesní kříž provázený vpravo mitrou a vlevo ven točenou berlou. Deviza: CARITAS CHRISTI URGET NOS (Láska Kristova nás podněcuje). Vše je převýšeno zeleným biskupským kloboukem.

   Na pohřeb dne 28. února 1972 přišlo na 50.000 účastníků a celý obřad se stal tichou demonstrací proti režimu.


  • obrazy

   img7129.jpg img7130.jpg img9889.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   František Xaver Baťka
   kněz, vysvěcen biskupem Skoupým Bohuslav Burian
   kněz, vysvěcen biskupem Skoupým František Čermák
   blízký spolupracovník na Petrově Václav Fišer
   kněz, vysvěcen biskupem Skoupým Josef Groz
   vysvěcen biskupem Skoupým na kněze
   další osoby (16)...


  • ulice

   Antonínská
   bydliště v roce 1933


  • objekty

   Oltář kostela Povýšení sv. Kříže
   oltář: Krejčího 0/01
   biskup Karel Skoupý tento oltář posvětil


  • stavby

   Kaple Svaté Rodiny
   Bašného 40/114
   kapli navštívil v roce 1969
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   1. 6. 2010
   Výstavní projekt „Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1960
   brněnský biskup pronásledovaný komunistickým režimem
   10. 11. 1984
   Návštěva Matky Terezy v Brně
   místnost, kde v roce 1984 nocovala Matka Tereza, obýval v sedmdesátých letech biskup Karel Skoupý
   9. 5. 1969
   Návštěva brněnského biskupa ThDr. Karla Skoupého v Kapli Svaté rodiny v Kohoutovicích
   brněnský biskup
   22. 6. 1968
   Brněnský biskup se po 18 letech internace vrací do svého úřadu
   brněnský biskup
   22. 6. 1968
   Brno uvítalo svého biskupa
   sídelní biskup

   další události (9)...


  • související odkazy

   mapa
   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 556, Matrika narozených Lipůvka 1885–1901, s. 24 (Lipůvka).


  • autor

   MJ, Menš


Aktualizováno: 19. 02. 2019

Karel Skoupý. Foto in: Jeho excelence ThDr. Karel Skoupý biskup brněnský, Brno 1946.