Internetová encyklopedie dějin města Brna

Karel Skoupý

  prof. Msgre. ThDr. Karel Skoupý


  • * 30.12.1886 Lipůvka (okres Blansko) – † 22.2.1972 Brno


  • moravský duchovní a teolog, 12. biskup brněnský (1946–1972)


  • zajímavé okolnosti

   Roku 1910 navštívil s Palestinským spolkem Svatou zemi a na zpáteční cestě byl v Assisi přijat do III. řádu sv. Františka.
   Komunistická diktatura mu znemožnila vykonávat biskupský úřad, z něhož byl vyřazen v době od 19. 5. 1953 do 15. 5. 1968. Nejprve byl internován ve své residenci (1950–1953), pak v Mukařově u Prahy (1953–1963) a nakonec u řádových sester v Žernůvce u Tišnova (1963–1968).
   V období od 20. 5. 1953 do 6. 5. 1968 vedl správu biskupství kapitulní vikář Msgre. ThDr. et JCanDr. Josef Kratochvíl. Slavnou mší svatou oslavil dne 22. 6. 1968 svůj návrat do diecéze (ještě téhož roku odjel do Říma, kde se setkal se Sv. Otcem Pavlem VI., jemuž při další návštěvě v roce 1970 daroval malý oltářík s českými a moravskými patrony).
   Zasloužil se o založení biskupského gymnasia s konviktem na Kraví hoře v Brně (1947). Založil edici „Církev a vlast“ a dále homiletickou edici „Logos“.


  • bydliště

   Brno, Antonínská 1


  • vzdělání

   První české gymnasium v Brně (1907 maturita),
   bohoslovecký alumnát v Brně,
   studium teologie v Olomouci (11. 4. 1918 promován na doktora teologie)

  • jiné pocty

   dne 3. 4. 1946 byl papežem Piem XII. jmenován brněnským biskupem (30. 6. 1946 přijal biskupské svěcení v brněnské katedrále)


  • dílo

   zobrazit Jeho excelence ThDr. Karel Skoupý biskup brněnský, Brno 1946.


  • zaměstnání

   na kněze vysvěcen v Brně dne 16. 7. 1911 biskupem Pavlem Huynem,
   kaplan ve Velkých Dyjákovicích, ale již po roce byl povolán za prefekta biskupského semináře v Brně, kde setrval až do roku 1919,
   vyučoval na brněnských středních školách (učitelský ústav, Vesna, I. české gymnázium) a stal se spoluzakladatelem spolku katolických akademiků Moravan,
   v roce 1919 byl pověřen suplováním profesury Nového zákona v brněnském alumnátu (od 1. 3. 1921 profesor biblistiky, 1923–1946 působil jako rektor biskupského semináře)

  • odborné a zájmové organizace

   spolek katolických akademiků Moravan


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 11, hrob č. 138–139


  • poznámky

   Znak: znak biskupství je čtvrcený se znakem osobním, který vychází z patrocinia starého kostelíka u biskupova rodiště Lipůvky (sv. Klement) a zdůrazňuje i šíření cyrilometodějské myšlenky.
   V prvním a ve čtvrtém černém poli jsou dva zlaté vztyčené zkřížené klíče podložené vztyčeným mečem se stříbrnou čepelí a s červeným jílcem a záštitou.
   Ve druhém a třetím zeleném poli je stříbrná kotva ukončená na hrotech lipovými listy a předcházející v patriarší kříž. Za štítem je zlatý procesní kříž provázený vpravo mitrou a vlevo ven točenou berlou. Deviza: CARITAS CHRISTI URGET NOS (Láska Kristova nás podněcuje). Vše je převýšeno zeleným biskupským kloboukem.

   Na pohřeb dne 28. února 1972 přišlo na 50.000 účastníků a celý obřad se stal tichou demonstrací proti režimu.


  • obrazy

   img7129.jpg img7130.jpg img9889.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Příběhy brněnských hřbitovů"
   "Heraldická procházka Petrovem"
   "Jeho excelence ThDr. Karel Skoupý biskup brněnský"
   "Biskupství brněnské"
   "První české gymnasium v Brně. Sborník ke stému výročí jeho založení (1867–1967)"
   "Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů"
   "Společenský almanach Velkého Brna"


  • osoby

   František Xaver Baťka
   kněz, vysvěcen biskupem Skoupým Bohuslav Burian
   kněz, vysvěcen biskupem Skoupým František Čermák
   blízký spolupracovník na Petrově Václav Fišer
   kněz, vysvěcen biskupem Skoupým Josef Groz
   vysvěcen biskupem Skoupým na kněze
   další osoby (14)...
   Inocenc Haňka
   přítel, jako bohoslovci byli vybráni v roce 1910 na národní pouť do Svaté země Josef Hinterhölzl
   kněz, biskup skryté církve Ludvík Horký
   děkan a prelát Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně; po úmrtí biskupa Skoupého stál v čele brněnské diecéze jako její administrátor
   Josef Hrbata
   P. Josef Hrbata působil jako sekretář biskupa Skoupého Pavel Huyn
   16. 7. 1911 Karla Skoupého vysvětil na kněze Josef Kratochvíl
   v letech 1953–1968, kdy biskup Skoupý nemohl vykonávat svůj úřad, působil Msgre. J. Kratochvíl jako kapitulní vikář Antonín Láník
   vysvěcen biskupem Skoupým na kněze Josef Martinek
   přítel, jako bohoslovci byli vybráni v roce 1910 na národní pouť do Svaté země Josef Navrkal
   kněz brněnské diecéze Česlav Novotný
   Č. Novotný jezdil ministrovat do Žernůvky, kde byl biskup v době totality v internaci Tomáš Prnka
   vysvěcen biskupem Skoupým na kněze Stanislav Richter
   jezuitský kněz, vysvěcen biskupem Skoupým Jaroslav Vaněk
   přítel, u něhož si biskup Skoupý objednal pomník na svůj hrob Metoděj Vladimír Vitula
   kněz, vysvěcen biskupem Skoupým


  • ulice

   Antonínská
   bydliště v roce 1933


  • objekty

   Oltář kostela Povýšení sv. Kříže
   oltář: Krejčího 0/01
   biskup Karel Skoupý tento oltář posvětil


  • stavby

   Kaple Svaté Rodiny
   Bašného 40/114
   kapli navštívil v roce 1969
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • události

   1. 6. 2010
   Výstavní projekt „Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1960
   brněnský biskup pronásledovaný komunistickým režimem
   10. 11. 1984
   Návštěva Matky Terezy v Brně
   místnost, kde v roce 1984 nocovala Matka Tereza, obýval v sedmdesátých letech biskup Karel Skoupý
   9. 5. 1969
   Návštěva brněnského biskupa ThDr. Karla Skoupého v Kapli Svaté rodiny v Kohoutovicích
   brněnský biskup
   22. 6. 1968
   Brněnský biskup se po 18 letech internace vrací do svého úřadu
   brněnský biskup
   22. 6. 1968
   Brno uvítalo svého biskupa
   sídelní biskup

   další události (9)...
   27. 4. 1968
   Manifestační zemský sjezd moravskoslezský K 231 v Brně
   biskup brněnský, účastník zemského sjezdu K 231
   19. 9. 1948
   Posvěcení kostela Povýšení svatého kříže ve Slatině
   brněnský biskup
   20. 1. 1948
   Slavnostní promoce ministra zahraničí Jana Masaryka
   brněnský biskup
   7. 12. 1947
   Slavnostní zahájení výuky na Biskupském gymnáziu
   brněnský biskup
   31. 5. 1947
   Brněnské oslavy 950. výročí mučednické smrti sv. Vojtěcha
   biskup brněnský
   3. 11. 1946
   Svěcení základního kamene pro charitativně sociální ústav Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
   biskup brněnský
   29. 3. 1936
   Svěcení zvonů chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Židenicích
   regent biskupského alumnátu v Brně
   9. 8. 1910
   Druhá moravská pouť do Svaté země
   účastník
   16. 6. 1906
   Ustavení Spolku katolických akademiků Moravan
   duchovní rádce spolku v letech 1918–1927


  • související odkazy

   mapa
   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 556, Matrika narozených Lipůvka 1885–1901, s. 24 (Lipůvka).


  • autor

   MJ, Menš


Aktualizováno: 19. 02. 2019

Karel Skoupý. Foto in: Jeho excelence ThDr. Karel Skoupý biskup brněnský, Brno 1946.