prof. Msgre. ThDr. Karel Skoupý

* 30.12.1886 Lipůvka (okres Blansko) – † 22.2.1972 Brno


moravský duchovní a teolog, 12. biskup brněnský (1946–1972)


zajímavé okolnosti

Roku 1910 navštívil s Palestinským spolkem Svatou zemi a na zpáteční cestě byl v Assisi přijat do III. řádu sv. Františka.
Komunistická diktatura mu znemožnila vykonávat biskupský úřad, z něhož byl vyřazen v době od 19. 5. 1953 do 15. 5. 1968. Nejprve byl internován ve své residenci (1950–1953), pak v Mukařově u Prahy (1953–1963) a nakonec u řádových sester v Žernůvce u Tišnova (1963–1968).
V období od 20. 5. 1953 do 6. 5. 1968 vedl správu biskupství kapitulní vikář Msgre. ThDr. et JCanDr. Josef Kratochvíl. Slavnou mší svatou oslavil dne 22. 6. 1968 svůj návrat do diecéze (ještě téhož roku odjel do Říma, kde se setkal se Sv. Otcem Pavlem VI., jemuž při další návštěvě v roce 1970 daroval malý oltářík s českými a moravskými patrony).
Zasloužil se o založení biskupského gymnasia s konviktem na Kraví hoře v Brně (1947). Založil edici „Církev a vlast“ a dále homiletickou edici „Logos“.


bydliště

Brno, Antonínská 1


vzdělání

První české gymnasium v Brně (1907 maturita),
bohoslovecký alumnát v Brně,
studium teologie v Olomouci (11. 4. 1918 promován na doktora teologie)


jiné pocty

dne 3. 4. 1946 byl papežem Piem XII. jmenován brněnským biskupem (30. 6. 1946 přijal biskupské svěcení v brněnské katedrále)


dílo

Jeho excelence ThDr. Karel Skoupý biskup brněnský, Brno 1946.


zaměstnání

na kněze vysvěcen v Brně dne 16. 7. 1911 biskupem Pavlem Huynem,
kaplan ve Velkých Dyjákovicích, ale již po roce byl povolán za prefekta biskupského semináře v Brně, kde setrval až do roku 1919,
vyučoval na brněnských středních školách (učitelský ústav, Vesna, I. české gymnázium) a stal se spoluzakladatelem spolku katolických akademiků Moravan,
v roce 1919 byl pověřen suplováním profesury Nového zákona v brněnském alumnátu (od 1. 3. 1921 profesor biblistiky, 1923–1946 působil jako rektor biskupského semináře)


odborné a zájmové organizace

spolek katolických akademiků Moravan


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 11, hrob č. 138–139


poznámky

Znak: znak biskupství je čtvrcený se znakem osobním, který vychází z patrocinia starého kostelíka u biskupova rodiště Lipůvky (sv. Klement) a zdůrazňuje i šíření cyrilometodějské myšlenky.
V prvním a ve čtvrtém černém poli jsou dva zlaté vztyčené zkřížené klíče podložené vztyčeným mečem se stříbrnou čepelí a s červeným jílcem a záštitou.
Ve druhém a třetím zeleném poli je stříbrná kotva ukončená na hrotech lipovými listy a předcházející v patriarší kříž. Za štítem je zlatý procesní kříž provázený vpravo mitrou a vlevo ven točenou berlou. Deviza: CARITAS CHRISTI URGET NOS (Láska Kristova nás podněcuje). Vše je převýšeno zeleným biskupským kloboukem.
Na pohřeb dne 28. února 1972 přišlo na 50.000 účastníků a celý obřad se stal tichou demonstrací proti režimu.
osoby

Josef Babák
K. Skoupý oddával J. Babáka František Xaver Baťka
kněz, vysvěcen biskupem Skoupým Bohuslav Burian
kněz, vysvěcen biskupem Skoupým František Čermák
blízký spolupracovník na Petrově Václav Drbola
K. Skoupý se účastnil slavnosti připravované V. Drbolou
další osoby (20)...


ulice

Antonínská
bydliště v roce 1933


objekty

Oltář kostela Povýšení sv. Kříže
oltář: Krejčího 0/01
biskup Karel Skoupý tento oltář posvětil


stavby

Kaple Svaté Rodiny
Bašného 40/114
kapli navštívil v roce 1969
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

1. 6. 2010
Výstavní projekt „Pronásledování římskokatolické církve v Československu v letech 1948-1960
brněnský biskup pronásledovaný komunistickým režimem
10. 11. 1984
Návštěva Matky Terezy v Brně
místnost, kde v roce 1984 nocovala Matka Tereza, obýval v sedmdesátých letech biskup Karel Skoupý
9. 5. 1969
Návštěva brněnského biskupa ThDr. Karla Skoupého v Kapli Svaté rodiny v Kohoutovicích
brněnský biskup
22. 6. 1968
Brněnský biskup se po 18 letech internace vrací do svého úřadu
brněnský biskup
22. 6. 1968
Brno uvítalo svého biskupa
sídelní biskup

další události (9)...


související odkazy

mapa
matriční záznam - N
MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 556, Matrika narozených Lipůvka 1885–1901, s. 24 (Lipůvka).


MJ, Menš


Aktualizováno: 19. 12. 2020