Johann Valentin von Pfeffershofen (Pfeffershoven)

* 1638 – † 2.11.1715 Brno


důstojník, později velící důstojník a zástupce velitele špilberské pevnosti (kolem 1670–1715)


šlechtický titul

svobodný pán (1688, dříve rytíř)


zajímavé okolnosti

během 45 let sloužil pěti velitelům pevnosti, kteří se často (vedle svých manželek a dalších významnějších šlechtických osob) objevují mezi kmotry jeho 11 dětí (1671–1701)


bydliště

jiné pocty

povýšen do stavu svobodných pánů spolu se svými dvěma bratry, rovněž důstojníky (1688)


zaměstnání

voják


poznámky

Celá jeho vojenská kariéra je spojena se špilberskou pevností - od nejnižší důstojnické hodnosti praporčíka (1671) a poručíka (1672), přes hejtmana (1693) a majora (obristwachmeister, 1699) až po podplukovníka (1712).
Jako velící důstojník a zástupce velitele se až do své smrti staral o praktické fungování pevnosti a významně se zasloužil o zdokonalení zdejších vodních zdrojů vybudováním druhé studny na východním svahu kopce (1711–1714) a prohloubením hradní studny (1714–1717).

stavby

Kostel sv. Jakuba
Rašínova Hrad a pevnost Špilberk
Špilberk 1/210
bydliště


Jiv


Aktualizováno: 01. 11. 2015