Anton Jelinek

* 17.1.1855 Židlochovice (okres Brno-venkov) – † 10.4.1931 Brno


architekt a městský stavitel, v letech 1890–1898 a 1906–1918 člen městské rady, v letech 1914–1918 první zástupce starosty; požární velitel města Brna, vrchní střelecký mistr


národnost

německá


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Židlochovice čp. 1b (rodný dům),
Brno, Schwedengasse + Basteigasse - Švédská + Na hradbách 7


čestný občan

jmenován čestným občanem Brna


vzdělání

vyšší reálka v Brně (1871 maturita),
1871–1876 Německá technika v Brně


vyznamenání a pocty

v roce 1906 mu byl udělen Řád Františka Josefa I.,
rytíř Řádu železné koruny


jiné pocty

císařský rada (za veřejně prospěšnou činnost), čestný občan mnoha měst,
čestný člen mnohých spolků a společenstev


dílo

zobrazit


zaměstnání

po smrti otce Josefa Jelinka st. (1884) převzal jeho stavební firmu,
spolupracoval s bratrem Josefem Jelinkem ml.


odborné a zájmové organizace

po abdikaci dr. Viktora Schwabeho byl v roce 1889 zvolen novým představeným Brněnské měšťanské střelecké společnosti,
zároveň byl čestným kapitánem Brněnského měšťanského střeleckého sboru (tuto funkci zastával až do roku 1930),
spoluzakladatel a předseda Spolku stavitelů na Moravě a ve Slezsku,
člen státní stavitelské zkušební komise,
člen Schulverein, Deutsche Lesehalle, Turnverein (hasičský odbor), Brünner Freiwillige Rettungsgesellschaft


hrob


prameny, literatura

zobrazit


partneři

Antonie Jelínková (Tischler)
sňatek: 7. 6. 1897, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)
ulice

osoba na objektech

vystavění budovy Obchodní a živnostenské komory v Brně
pamětní deska: Mozartova 1/01 A. Jelinek
busta: náměstí 28. října 23/01
autor díla


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

8. 11. 1918
Ustavení a zahájení činnosti Poradního sboru jako pomocného orgánu správy města Brna
člen, vyslán za německé obyvatelstvo
6. 4. 1916
Slavnost odhalení pomníku císaře Františka Josefa I. a vysvěcení nemocniční kaple
účastník slavnosti
14. 10. 1899
Oslavy k 50. výročí založení C. k. německé vysoké školy technické v Brně
člen městské rady
9. 6. 1895
Slavnost předání budovy pro dobrovolný hasičský sbor a stanici dobrovolného záchranného oddělení brněnského tělocvičného spolku
stavitel budovy, slavnostní řečník


související odkazy

MJ, Menš, Lk, Jord, mát


Aktualizováno: 24. 06. 2020