Josef Dobrovský

* 17.8.1753 Ďarmoty (dnes Balassagyarmat, Maďarsko) – † 6.1.1829 Brno (nemocnice Milosrdných bratří)


jazykovědec, tvůrce slavistiky, kněz


rodné jméno

Doubravský


vzdělání

od roku 1762 nižší gymnázium u augustiniánů v Havlíčkově Brodě,
5. a 6. třídu studoval na jezuitském gymnáziu v Klatovech (1766 a 1767),
v akad. roce 1767–1768 filosofická fakulta v Praze (v roce 1771 ukončil studium),
1771–1772 studium bohosloví v Brně - po zrušení jezuitského řádu (1773),
pokračoval ve studiu bohosloví v letech 1774–1776,
po skončení studií přijal jáhenské svěcení,
v roce 1786 vysvěcen na kněze


dílo

Fragmentum Pragense evangelii S. Marci, vulgo autographi. Praha, 1778.


zaměstnání

1776–1787 působil jako učitel matematiky a filosofie,
1787–1791 rektor generálního semináře v klášteře na Hradisku u Olomouce


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 32, hrob č. 1a–5a (náhrobek v podobě litinového obelisku s urnou v grottě zhotovily po roce 1829 blanenské železárny)


poznámky

Češtině se učil až v Havlíčkově Brodě (1763). Roku 1772 po zvláštní zkoušce z filozofie byl přijat do jezuitského řádu, jeho povoláním měla být misijní cesta do Indie.
Dne 9. října 1772 v Brně se stal novicem jezuitského řádu (10 měsíců, do zrušení jezuitského řádu 1773).
V Brně pobýval ještě několikrát krátce v letech 1787, 1789, 1794, 1797 a 1817. Naposledy do Brna přicestoval z císařské audience z Vídně 17. prosince 1828. Na této cestě onemocněl prudkým nachlazením a 6. ledna 1829 v klášteře u Milosrdných bratří zemřel na zápal plic. Pohřeb se konal 8. ledna 1829 na přilehlý starobrněnský hřbitov u sv. Václava. Pohřební obřady v klášterním kostele Milosrdných bratří u sv. Leopolda provedl prelát Cyril František Napp (Dobrovského žák).
Po zrušení starobrněnského hřbitova v roce 1883 byly jeho ostatky v roce 1909 exhumovány a přeneseny na nově zřízený Ústřední hřbitov města Brna, kde byly pietně a slavnostně uloženy do skup. 32, hrob č. 4a. Spolu s ostatky byl přestěhován i původní litinový náhrobek z roku 1831, vyrobený v blanenských železárnách na popud hraběte Hugo Salma (Dobrovského přítele).pojmenované ulice


osoby

Johann Nepomuk Peter Cerroni
blízký přítel Joseph Kayser von Nilkheim
von Nilkheim ošetřoval J. Dobrovského Cyril František Napp
žák Dobrovského Hugo František Salm-Reifferscheidt
přítel Václav Urban Stuffler
blízký přítel


ulice

Polní
místo úmrtí v nemocnici Milosrdných bratří


osoba na objektech

J. Dobrovský
pamětní deska: Vídeňská 7/01


stavby

Kostel sv. Leopolda a klášter Milosrdných bratří
Vídeňská
v nemocnici zemřel na těžký zápal plic
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku
Starobrněnský hřbitov
Vojtova
původní místo posledního odpočinku, hrob byl přenesen 12. 11. 1909 na Ústřední hřbitov (předtím několikrát exhumován v rámci Starobrněnského hřbitova)


události

12. 11. 1909
Exhumace a pohřbení ostatků J. Dobrovského a J. Chytila
jeho ostatky exhumovány


Do


Aktualizováno: 05. 08. 2019