Josef Dobrovský

* 17.8.1753 Ďarmoty (dnes Balassagyarmat, Maďarsko) – † 6.1.1829 Brno (nemocnice Milosrdných bratří)


jazykovědec, tvůrce slavistiky, kněz


rodné jméno

Doubravský


vzdělání

od roku 1762 nižší gymnázium u augustiniánů v Havlíčkově Brodě,
5. a 6. třídu studoval na jezuitském gymnáziu v Klatovech (1766 a 1767),
v akad. roce 1767–1768 filosofická fakulta v Praze (v roce 1771 ukončil studium),
1771–1772 studium bohosloví v Brně - po zrušení jezuitského řádu (1773),
pokračoval ve studiu bohosloví v letech 1774–1776,
po skončení studií přijal jáhenské svěcení,
v roce 1786 vysvěcen na kněze


dílo

Fragmentum Pragense evangelii S. Marci, vulgo autographi. Praha, 1778.


zaměstnání

1776–1787 působil jako učitel matematiky a filosofie,
1787–1791 rektor generálního semináře v klášteře na Hradisku u Olomouce


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 32, hrob č. 1a–5a (náhrobek v podobě litinového obelisku s urnou v grottě zhotovily po roce 1829 blanenské železárny)


poznámky

Češtině se učil až v Havlíčkově Brodě (1763). Roku 1772 po zvláštní zkoušce z filozofie byl přijat do jezuitského řádu, jeho povoláním měla být misijní cesta do Indie.
Dne 9. října 1772 v Brně se stal novicem jezuitského řádu (10 měsíců, do zrušení jezuitského řádu 1773).
V Brně pobýval ještě několikrát krátce v letech 1787, 1789, 1794, 1797 a 1817. Naposledy do Brna přicestoval z císařské audience z Vídně 17. prosince 1828. Na této cestě onemocněl prudkým nachlazením a 6. ledna 1829 v klášteře u Milosrdných bratří zemřel na zápal plic. Pohřeb se konal 8. ledna 1829 na přilehlý starobrněnský hřbitov u sv. Václava. Pohřební obřady v klášterním kostele Milosrdných bratří u sv. Leopolda provedl prelát Cyril František Napp (Dobrovského žák).
Po zrušení starobrněnského hřbitova v roce 1883 byly jeho ostatky v roce 1909 exhumovány a přeneseny na nově zřízený Ústřední hřbitov města Brna, kde byly pietně a slavnostně uloženy do skup. 32, hrob č. 4a. Spolu s ostatky byl přestěhován i původní litinový náhrobek z roku 1831, vyrobený v blanenských železárnách na popud hraběte Hugo Salma (Dobrovského přítele).pojmenované ulice


osoby

Joseph Kayser von Nilkheim
von Nilkheim ošetřoval J. Dobrovského Cyril František Napp
žák Dobrovského Hugo František Salm-Reifferscheidt
přítel Václav Urban Stuffler
blízký přítel


ulice

Polní
místo úmrtí v nemocnici Milosrdných bratří


osoba na objektech

J. Dobrovský
pamětní deska: Vídeňská 7/01


stavby

Kostel sv. Leopolda a klášter Milosrdných bratří
Vídeňská
v nemocnici zemřel na těžký zápal plic
Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku
Starobrněnský hřbitov
Vojtova
původní místo posledního odpočinku, hrob byl přenesen 12. 11. 1909 na Ústřední hřbitov (předtím několikrát exhumován v rámci Starobrněnského hřbitova)


události

12. 11. 1909
Exhumace a pohřbení ostatků J. Dobrovského a J. Chytila
jeho ostatky exhumovány


Do


Aktualizováno: 05. 08. 2019