Franz Zdara

* 29.8.1858 Brno – † 18.3.1942 Brno


pedagog a hudebník


zajímavé okolnosti

Od svých osmi let se učil hře na housle u Josefa Malého, dále pak pokračoval ve spolkové škole Brünner Musikvereinu i soukromě u Karla Branda. Vystupoval jako první houslista na koncertech Brünner Musikvereinu.
Od počátku 80. let 19. století hrál druhé housle v Koretzově smyčcovém kvartetu, zdokonaloval se dále ve hře na klavír, studoval nauku o harmonii, hrál v orchestru Brněnských filharmoniků.


vzdělání

vyšší reálka v Brně (pro předčasnou smrt otce musel přejít na německý učitelský ústav)


zaměstnání

vyučoval na německém učitelském ústavu v Brně (zde také řídil studentské hudebně deklamační akademie),
od roku 1877 učitel na obecné škole (dnešní Lidická ulice),
od roku 1883 učitel na měšťanské škole korunní princezny Stefanie v Brně


odborné a zájmové organizace

Brünner Lehrvereinosoby

Carl Koretz
člen Quartett Koretz


partneři

Elisabeth Zdarová (Hübler)
sňatek: 6. 1. 1896, BrnoMJ


Aktualizováno: 14. 03. 2012